Vad är ergonomi – egentligen?

Vad är ergonomi – egentligen?

Ergonomi är ett vanligt förekommande begrepp, inte minst inom arbetsmiljö. Det är också ett begrepp med viktig innebörd. En ergonomisk arbetsplats förebygger risker för ohälsa, ökar välbefinnandet, uppmuntrar till produktivitet och gör det roligare att jobba. Genom kunskap om exempelvis arbetsställning och användning av ergonomiska hjälpmedel kan belastningsskador undvikas. Nyckeln till god ergonomi är att ta hänsyn till fysiska, psykiska och sociala aspekter och individers olika förutsättningar.

Ergonomi innebär en helhetssyn

Begreppet ergonomi var länge begränsat till att beskriva relationen mellan människa och produkt. Det är fortfarande en betydande aspekt och det finns en uppsjö av funktionella och ergonomiska produkter som gör vardagen bättre, exempelvis stolar för aktivt sittande. Men ergonomi har kommit att rymma mycket mer än så. Det handlar om en helhetssyn på arbetsplatsen – att planera och anpassa både den fysiska miljön och själva arbetet efter personalen. Detsamma gäller dig som ofta jobbar hemifrån.


Vill du sitta och träna samtidigt?
En kvinna står på en arbetsplatsmatta vid ett höj- och sänkbart skrivbord
Skrivbord MODULUS
5 895:-
En kvinna sitter på en ergonomisk balanspall och jobbar vid sitt skrivbord
Balanspall ACTON
2 145:-

Ta hänsyn till individuella skillnader

En ergonomisk arbetsplats är alltså anpassad efter personerna som jobbar där, inte tvärtom. Allra bäst trivs vi när arbetsförhållandena stämmer överens med våra individuella fysiska och psykiska förutsättningar. Därför är det viktigt att ta hänsyn till individuella skillnader i exempelvis fysisk styrka och storlek eller förmåga att hantera information. Utifrån dessa skillnader kan man sedan utforma och organisera arbetsuppgifter, verktyg och arbetsplats på ett mer ergonomiskt sätt.

Kognitiv ergonomi

Kognitiv ergonomi kallas även informationsergonomi och handlar om samspelet mellan människa och teknik. Den teknik som används på arbetsplatsen behöver vara anpassad till människans förmåga att se, höra, förstå, minnas och fatta beslut. Ett datorsystem som inte passar hjärnans sätt att ta in information gör arbetet svårare och mer ansträngande. Arbetsplatsen behöver inte bara anpassas för kroppen utan också för hjärnan.

Belastningsergonomi

Belastningsergonomi är läran om hur belastningar i arbetet påverkar kroppens rörelseorgan. Rörelse och belastning är bra för människokroppen. De är när lyft utförs felaktigt eller om det som ska lyftas är för tungt i förhållande till muskelstyrkan som det blir problem. För att undvika belastningsskador orsakade av lyft behövs utbildning i lyftteknik samt hjälpmedel som exempelvis lyftbord och ministaplare.

Även repetitiva rörelser, för mycket stillasittande och felaktiga arbetsställningar kan orsaka belastningsskador. Anpassningar av arbetsplatsen för att passa både för arbetsuppgifterna och de som utför dem kan behöva göras. Justerbara kontorsstolarhöj- och sänkbara skrivbord med ergonomiska tillbehör samt arbetsplatsmattor kan göra mycket för att förbättra personalens hälsa och välmående.

Fördelarna med höj- och sänkbara skrivbord

Handintensivt arbete

Med begreppet handintensivt arbete menas arbete som utförs med ihållande snabba handledsrörelser i kombination med kraft. Om sådana moment sker under en stor del av arbetsdagen kan det orsaka belastningsbesvär i hand, arm och vidare upp mot nacke och skuldror. Exempel på arbeten som kan innehålla handintensiva moment är köksyrken, lokalvård, postsortering, montering och omvårdnadsarbete.

Ljudergonomi

Buller är alla ljud som inte är önskvärda och som stör arbetsmiljön. Det kan vara allt från höga ljud från arbetsmaskiner till bakgrundsljudet av ett fläktsystem på kontoret. Buller behöver inte uppnå en hög ljudnivå för att vara skadligt, men vid ca 85 dB är det fara för hörselskador.

Buller och dålig ljudakustik kan också leda till stressrelaterade problem. För yrkesgrupper som behöver prata mycket kan en dålig ljudmiljö leda till röstproblem då de behöver höja rösten onödigt mycket för att bli hörda. Ljudabsorbenter, bordsskärmar och ljuddämpande skärmväggar mildrar störande ljud och bidrar till en bättre arbetsmiljö. Ljudergonomi är en viktig aspekt vid utformandet av en hälsosam arbetsplats. Läs gärna om hur du kan inreda ljudsmart på jobbet!

Ljusergonomi

När belysningen under arbetstiden inte är optimal finns det risk för huvudvärk och besvär med ögonen. Dessutom kan det leda till obekväma arbetsställningar och spänningar i musklerna när man inte kan se sitt arbete ordentligt eller riskerar att bli bländad. Se över belysningen på arbetsplatsen så att alla kan må och jobba bättre. I vårt blogginlägg Lys upp kontoret i höst finns fler tips för bra belysning.

Vikten av rörelse

De flesta är nog medvetna om att det inte är bra för hälsan med för mycket stillasittande. Bland annat ökar risken för besvär i rygg och nacke, syresättningen minskar och vissa sjukdomar drabbar oftare de som rör sig sällan än de som är mer aktiva. Enligt Folkhälsomyndigheten bidrar fysisk aktivitet till en ökad fysisk och psykisk hälsa, förbättrad inlärning samt bättre koncentrationsförmåga och sömnkvalitet. Kom ihåg att ta en paus och stretcha tillsammans!

Mer information om ergonomi hittar du hos Ergonomihjälpen.

Vilken typ av skrivbord passar dig?

Sammanfattning

Blogginlägget förklarar vad begreppet ergonomi innebär. Förutom kunskap om korrekta arbetsställningar och användning av olika ergonomiska hjälpmedel handlar det om att planera och anpassa såväl arbetsmiljö som arbetsmetoder efter indivduella förutsättningar. God ergonomi kräver en helhetssyn som innefattar belastningsergonomi, ljudergonomi, ljusergonomi, kognitiv ergonomi, risker med repetitivt arbete, vikten av regelbunden och varierad rörelse med mera.

FAQ

Ergonomi är läran om den mänskliga kroppens funktioner under arbete och anpassning av arbetsmiljön för att minimera förslitning av kroppen.
Med en justerbar kontorsstol och ett höj- och sänkbart skrivbord kan kontorsplatsen anpassas efter användare. Det bör även finns gott om plats för benen och tillräckligt långt avstånd till bildskärmen.
Det viktigaste är att byta sittställning ofta och att variera mellan sittande och stående.
Vid stillasittande arbete är det viktigt att få in rörelse under arbetsdagen i form av exempelvis mikropauser, pausgympa och lunchpromenader.
Vanliga orsaker till belastningsskada i kontorsmiljö är upprepade monotona rörelser framför datorn eller en ohälsosam arbetsställning.
Ordet ergonomi kommer från grekiskans ergon som betyder arbete och nomos som betyder lag, regel.
Onaturliga arbetsställningar kan i värsta fall leda till exempelvis belastningsskador och kroniska besvär.

Få nyheter och inspiration direkt till inkorgen

Prenumerera på nyhetsbrevet och få erbjudanden och tips kring hur du kan förbättra arbetsmiljön för dig och dina medarbetare. Det är helt gratis och du kan enkelt avsluta prenumerationen när som helst. 
Vänta...
*När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så godkänner du vår integritetspolicy.