Vi jobbar för en hållbar utveckling

Hållbarhet är ett strategiskt fokusområde för oss på AJ Produkter. Och varje dag tar vi kliv mot ökad hållbarhet, både i vår verksamhet och i det vi erbjuder. Arbetet för hållbar utveckling berör hela organisationen – inklusive våra kontor, lager, fabriker och dotterbolag runt om i Europa.

Läs vår hållbarhetsrapport för 2021

ÖPPNA SOM PDF

Byggvarubedömmningen

Svanen

möbelfakta

Vad gör vi i vårt hållbarhetsarbete? 

  • Övergår till fossilfri energi i hela organisationen,
  • Miljöcertifierar och analyserar livscykeln på våra produkter, 
  • Säkrar mer volym hos färre leverantörer,
  • Verkar för att både kvinnor och män söker och tillsätts på lediga befattningar, 
  • Genomför årliga medarbetarundersökningar,
  • Certifierar dotterbolagens ledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001.