Hållbarhet

Ett hållbarhetsarbete med höga ambitioner

Det handlar om personalens trygghet, välmående och utvecklingsmöjligheter, om våra produkters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och våra leverantörers uppträdande. Det handlar även om affärsetik, socialt ansvarstagande och att minska vårt klimatavtryck. Vårt hållbarhetsarbete bygger på FN:s globala mål för hållbar utveckling, berör alla delar av verksamheten och är ständigt pågående. Resultatet av det vi åstadkommer rapporteras varje år i en offentlig hållbarhetsrapport, som du kan ladda ner.​ Gör gärna det.

Läs vår hållbarhetsrapport här

Läs vår uppförandekod och sociala ansvarstagande här