En bättre arbetsmiljö för dig - vi jobbar på det

Behovet ökar för hållbara inredningslösningar, att använda sina resurser på rätt sätt och att må bättre. Att kunna erbjuda produkter som håller längre och som kan uppdateras och även återbrukas. Att skapa hållbara leveranser och minska avfall.

Att tänka hållbart hela vägen för att skapa bättre arbetsmiljöer där medarbetaren trivs, för miljöns skull och för ekonomisk hållbarhet är en självklar väg framåt för oss. 
Byggvarubedömmningen

Svanen

möbelfakta

Vad gör vi i vårt hållbarhetsarbete? 

  • Övergår till fossilfri energi i hela organisationen,
  • Miljöcertifierar och analyserar livscykeln på våra produkter, 
  • Säkrar mer volym hos färre leverantörer,
  • Verkar för att både kvinnor och män söker och tillsätts på lediga befattningar, 
  • Genomför årliga medarbetarundersökningar,
  • Certifierar dotterbolagens ledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001.


Vi omfattas av producentansvaret när det gäller förpackningar, elektronikprodukter och batterier. Grundtanken med producentansvaret är att minska mängden avfall och säkerställa att det avfall som uppstår, återvinns och används till nya produkter. Som företag är det vårt ansvar att bidra till att nå återvinningsmålen och se till att de förpackningar, elektronikprodukter och batterier som vi sätter på marknaden kan samlas in och återvinnas. AJ Produkter i Sverige är anslutna till insamlingssystemen FTI och El-Kretsen.