HANTERING AV RESURSER

Cirkulära lösningar

Cirkulära lösningar är helt avgörande för en hållbar framtid och behövs för att minska materialanvändningen och klimatutsläppen. På olika sätt arbetar vi för att skapa mer cirkulära lösningar. Vi har utvecklat vår designstrategi och lagt till principer för en mer hållbar och cirkulär design. Strategin omfattar områden som återvunna material, reservdelar, spårbarhet samt att kunna underlätta för reparationer och återanvändning.

Inom AJ Products Group har det startats olika cirkulära initiativ med fokus på återbruk av produkter, som vi utvärderar och lär oss av. Vårt reservdelssortiment utökas löpande och vi har nu fler än 3 200 reservdelar som kan förlänga våra produkters livscykel.

Klimatpåverkan

Vi beräknar våra klimatpåverkande utsläpp enligt GHG-protokollet. Vi täcker Scope 1 och 2, samt delar av Scope 3, där vår målsättning är att beräkna alla aktiviteter i Scope 3 och succesivt förbättra kvaliteten på indata.

Det är vårt övergripande mål att minska våra klimatutsläpp i hela värdekedjan. Med mer data kan vi besluta om mål för netto-noll och bättre prioritera vårt arbete för att minska vår klimatpåverkan. Våra största utsläpp kommer från inköp av produkter och tjänster, följt av avfallshantering av sålda produkter samt transport och distribution. 

solpanel

Energianvändning

Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår energianvändning och öka energieffektiviteten i våra verksamheter. Aktiviteter och åtgärder som gjorts har lett till att energiförbrukningen från våra fabriker, lager och dotterbolag har minskat, vilket i sin tur lett till en markant minskning av CO₂e-utsläpp.

Minskningen beror främst på energieffektivisering och fler installerade solcellspaneler. Fabriken i Polen, huvudkontoret i Halmstad samt dotterbolaget i Litauen har solcellspaneler redan på plats och på fabrikerna i Slovakien och Litauen planeras det för installation.

Materialanvändning

Att minska materialåtgång, använda mer förnyelsebara och återvunna material samt eliminera användning av farliga ämnen i våra produkter är en del av vårt löpande förbättringsarbete. Vi fortsätter att utveckla Materialportalen och fler leverantörer involveras. I den samlar vi in data och kan verifiera dokumentation om material i våra produkter, vilket kommer att stärka oss i arbetet med substitution, att spåra material, beräkna klimatpåverkan och uppfylla märkningskriterier i olika standarder. 

Vi ökar mängden tredjepartsbedömda produkter såsom Möbelfakta och Byggvarubedömningen. Även antalet miljövarudeklarationer (EPD:er) för produkter tillverkade i våra egna fabriker utökas. För miljöbedömningar har vi nu egen mjukvara, vilket gör att vi kan leverera livscykelanalyser och EPD:er för fler produkter i vårt sortiment.

Avfallshantering

Ju mer vi sorterar, desto mindre förbränns. Vi säkerställer att material och kemikalier tas om hand på rätt sätt, för att minimera påverkan på människa och natur. Fokus för oss är att minska mängden avfall inklusive farligt avfall, ta hand om farligt avfall på rätt sätt samt öka andel som går till materialåtervinning.

Över åren har vi kunnat återvinna alltmer och därmed minskat mängden som skickats till förbränning och deponi.

Ta del av hela hållbarhetsarbetet 2023

Under våren 2023 har vi analyserat och uppdaterat de viktigaste hållbarhetsområdena för hela organisationen. Analysen inkluderar våra kontor, lager, egna fabriker och dotterbolag runt om i Europa.

Ta hjälp av våra inredningsexperter!

Vi på AJ Produkter finns alltid här för att hjälpa dig med en inredningslösning som är anpassad till just din verksamhet. Kontakta oss om du har frågor kring val av tyg, behöver låna inspiration eller vill veta vilka alternativ som skulle passa din lokal bäst. Så kan vi berätta mer om dina valmöjligheter.
Typ av organisation
Beskriv ditt ärendeBilaga
Genom att klicka på skicka så bekräftar jag att jag har läst integritetspolicyn.

Få nyheter och inspiration direkt till inkorgen

Prenumerera på nyhetsbrevet och få erbjudanden och tips kring hur du kan förbättra arbetsmiljön för dig och dina medarbetare. Det är helt gratis och du kan enkelt avsluta prenumerationen när som helst. 
Vänta...
*När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så godkänner du vår integritetspolicy.