Kampanj- & tävlingsvillkor

Alla AJ Produkters tävlingsregler och villkor följer tillämplig svensk lagstiftning på området. För tävlingar som marknadsförs på och körs via vår webbplats eller genom våra sociala medier gäller även följande regler:

1. Våra tävlingar sponsras, stöds eller administreras inte på något sätt av Facebook, Instagram, LinkedIn eller annat socialt nätverk.
2. Tävlande måste vara minst 18 år och permanent bosatt i Sverige.
3. Den information som tillhandahålls i våra tävlingar delas inte med tredje part och används enligt vår sekretesspolicy. Tävlande godkänner dock att namn och tävlingsbidrag läggs upp på AJ Produkters sociala medier samt på ajprodukter.se.
4. Att delta i våra tävlingar är gratis. Inga köp krävs om inte annat anges.
5. Eventuell vinstskatt betalas av den tävlande.
6. Tävlande får inte vara anställd på AJ Produkter eller dess dotterbolag. Tävlande får ej heller vara familj eller närstående till anställd.
7. Tävlandes profil på sociala medier måste vara skapad i enlighet med respektive plattforms regler.
8. Vinnare utses av en jury ledd av AJ Produkters marknadsavdelning. Juryns beslut kan inte överklagas.
9. Det är endast tillåtet att tävla en gång per tävling.
10. Genom att delta i våra tävlingar godkänner den tävlande samtliga dessa tävlingsregler och villkor.


Rabattvillkor
Rabattkoder gäller endast en gång per kund och kan inte kombineras med andra avtal, erbjudanden eller mängdrabatter.