Socialt engagemang

Vår omsorg om människors hälsa och välmående begränsar sig inte bara till deras arbetsplatser. Vi vill med vårt engagemang göra stor nytta även inom andra områden – inte minst för att hjälpa barn och unga. Här kan du läsa mer om några av de organisationer och evenemang vi stöttar just nu.

AJ sponsrar Yennenga ­ – för att utbildning är en bas för förändring

Vi har sedan 2012 stöttat Yennenga Progress, en svensk ideell organisation som aktivt medverkar till samhällsbyggande genom att utveckla konceptet The Good Village. Det som började med en förskola i byn Nakamtenga i Burkina Faso 2001, har utvecklats till en struktur för välfärdssamhällen i mikroformat som kan användas på fler platser.

Det kändes naturligt för oss på AJ produkter att stödja projektet genom att bidra med möbler till alla klassrum i skolan i Nakamtenga: stolar, ergonomiska pallar, plåtskåp, skrivbord m.m. Vårt engagemang började 2012 och sedan flera år tillbaka står vi även för rektorns lön. Det som började som en förskola har idag elever ända upp till åk 10, och den utökas nu också med ett gymnasium. Utbildning ger unga kraft att förändra, och en fungerande skolmiljö är då en förutsättning för det som vi på AJ Produkter gärna bidrar till. Läs mer om hur Yannengas viktiga arbete fortlöper, och om hur du själv kan bidra, på yennengaprogress.se

Demokrati startar i hemmet. Det krävs en hel by för att fostra ett barn, och dessa barn skapar framtiden på makronivå
Stina Berge, grundare och generalsekreterare för Yennenga Progress
Två glada barn

AJ samarbetar med Generation Pep ­ – ett aktivt och hälsosamt liv för barn

Vi på AJ Produkter ställer oss bakom Generation Peps arbete med att främja ett aktivt och hälsosamt liv hos barn och unga. Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet – 60 minuter per dag – och knappt hälften av alla barn äter grönsaker varje dag. Det vill vi vara med och förändra!

För att stötta skolor som på ett systematiskt sätt arbetar med dessa frågor, har AJ Produkter tagit fram två exklusiva belöningspaket till de skolor som genomfört programmet ”Fysisk aktivitet som en naturlig del i undervisningen”.
Gå in på www.pepskola.se så får ni både koll på ert nuläge i de här viktiga frågorna, hjälp med att planera bra aktiviteter och massor med inspiration. När ni jobbat igenom ”Fysisk aktivitet som en naturlig del i undervisningen” och uppnått målen kan ni ta del av AJ Produkters belöning. Lycka till!

AJ Sports academy

Vi är huvudsponsor av AJ Sports Academy – ett läger som ökar barns rörelseglädje

Vi på AJ Produkter vill att barn ska må bra, både i skolan och på fritiden. Och då spelar fysiska aktiviteter en viktig roll. För att barn ska kunna känna rörelseglädje och göra den till en fortsatt naturlig del av deras liv sponsrar vi ett höstläger i Nyköping. Under en vecka kan ett barn prova på tre sporter: padel, innebandy och crossfit, men också en hel del andra roliga aktiviteter. Vid det senaste tillfället gav också Caxton Njuki, som bland annat coachar både barn och vuxna i olika sammanhang, tips och råd till alla på lägret.
Se filmen här nedan, och håll utkik på information om kommande läger.

Även en liten ökning av hur mycket barn rör på sig kan ge stora hälsovinster på både kort och lång sikt, både för barnet själv och för hela samhället.
Andrea Österberg, AJ Produkter

AJ sponsrar Nätsmart – Aktiv Skolas arbete mot grooming

Grooming är när vuxna, oftast under falsk identitet, skapar kontakt med barn på
internet eller i sociala medier med syftet att utnyttja dem sexuellt. Detta är ett av Aktiv Skolas fokusområden och under årens lopp har de utbildat och föreläst för tusentals lärare, skolsköterskor och annan skolpersonal i ämnen som psykisk ohälsa, grooming och mobbning. Sedan 2019 föreläser de även för vårdnadshavare och elever i låg-, mellan- och högstadiet. Aktiv Skola erbjuder utbildningsmaterial som böcker och film samt kostnadsfria föreläsningar för att sprida kunskap om problemet och hjälpa barn att bygga upp ett försvar mot det – ett viktigt arbete som vi på AJ Produkter självklart stödjer.
På Aktiv Skolas webbsida aktivskola.org kan du se mer om Nätsmart och andra projekt.

AJ sponsrar Bris – för barnens självklara rätt i samhället

Vår viktigaste uppgift som vuxna är att se till att barnen har ett bra liv idag, och en bra framtid att se fram emot. Därför stöder vi Bris ­– Barnens rätt i samhället. De kämpar både för att utsatta barn ska få hjälp här och nu, och för att stärka barnens rättigheter nu och framåt, till exempel genom ett mer hållbart samhälle.

Vi på AJ Produkter fungerar som Företagsvän till Bris. Vårt stöd är för närvarande ekonomiskt och bidrar till att deras viktiga arbete kan fortgå. För behovet är stort och Bris arbete är viktigt och gör skillnad. Mer om Bris, och om möjligheter för dig att också stödja dem på olika sätt, hittar du på bris.se