Social hållbarhet

Må bra på jobbet

Vi vill att AJ Produkter ska vara en öppen, inkluderande och jämställd arbetsplats. Företagskulturen som vi har byggt upp över tid har alltid varit en viktig del av oss. Vår strävan att vara och agera på ett visst sätt sammanfattas väl av våra fyra värdeord: lyhörd, kunnig, smart och hjälpsam. De guidar oss i vårt arbete och påverkar beslut på alla nivåer i organisationen. 
 
Våra medarbetare är en stor del av kulturen. För att nya personer ska få en bra start hos oss får de genomgå ett pre- och onboardingprogram som inleds redan innan första arbetsdagen. Det årslånga programmet är till för att säkerställa att alla nyanställda får samma förutsättningar att lyckas i sina roller, samtidigt som de blir en del av AJ Produkters arbetskultur. 
 
Att arbetsmiljön ska vara säker och trygg är av största vikt för oss. Arbetet med att förebygga olyckor och tillbud, liksom uppkomst av arbetsrelaterade sjukdomar, är ständigt pågående. Under 2021 kunde vi glädjas åt ett helt år utan olyckor på vår fabrik i Polen, vilket är nytt rekord. 

Person som mäter höjden på en stol

Socialt ansvar för våra leverantörer 

Vi har över 300 leverantörer. Därför är det enormt viktigt för oss att säkerställa att bolagets riktlinjer och policyer följs. Majoriteten (91 %) av våra leverantörer finns i Europa och en liten andel (endast 9 %) finns i Asien. Våra två egna fabriker i Europa står för 35 % av de totala inköpen. 
 
Vi genomför årligen ett systematiskt CSR-arbete inom leverantörskedjan utifrån ett riskbaserat system – som vi kontinuerligt utvecklar och uppdaterar. Mänskliga rättigheter, arbetsrätt, kvalitets- och miljökrav samt antikorruption är centrala kriterier vid våra inköp. Uppföljning och revision sker både genom självutvärderingar och fabriksbesök. 

Socialt engagemang 

Att stötta olika välgörenhetsorganisationer och förbund och bidra till socialt engagemang i samhället är viktigt för oss på AJ Produkter. 
 
Vi har sedan 2012 stöttat Yennenga Progress, en svensk ideell organisation som aktivt medverkar till samhällsbyggande genom att utveckla konceptet The Good Village. Det som började med en förskola i byn Nakamtenga, Burkina Faso, har sedan 2001 utvecklats till ett helt samhälle under tillväxt. AJ Produkter stödjer projektet genom att bidra med möbler till skolan. 

Läs vår hållbarhetsrapport för 2021

ÖPPNA SOM PDF