Ny rapport: 5 av 6 lagerchefer kopplar en god arbetsmiljö till ökad lönsamhet

Dagens lagerchefer ser en tydlig koppling mellan god arbetsmiljö och lönsamhet. De flesta saknar dock den rätta kunskapen för att kunna förverkliga sina idéer fullt ut. Detta enligt en ny undersökning* som Kantar Sifo tagit fram på vårt uppdrag 
– En genomtänkt, säker och ergonomisk arbetsmiljö skapar en hållbar framtid för både medarbetare och företag, säger David Bray, vice VD på AJ Produkter. 

Vi vill ha koll på arbetsmiljöns utveckling

En bra arbetsmiljö är viktig ur flera perspektiv. Det handlar både om att förebygga olycksfall, ohälsa och sjukdomar på jobbet, och att säkerställa att produktiviteten inte går ner bland medarbetarna.  
 
Vi på AJ Produkter har inrett och utrustat arbetsplatser i mer än 45 år och följer marknadens utveckling noggrant. För att få en bättre förståelse och mer kunskap om fysisk arbetsmiljö tog vi hjälp av Kantar Sifo. I den nya rapporten, "Fysisk arbetsmiljö – kunskap bland chefer och ledare" framgår det bland annat att 5 av 6 chefer anser sig ha bristande kunskaper om hur man skapar en bra fysisk arbetsmiljö.

Person som tittar in i kameran
För oss på AJ Produkter är arbetsmiljön alltid ”top of mind” då det är vår kärnverksamhet och något vi brinner för.
David Bray, vice VD på AJ Produkter
– Förbättringar i arbetsmiljön är en ständigt aktuell fråga där många anser sig ha en viss kunskap, men gärna vill ha mer då det finns en direkt koppling till lönsamheten. Hela 86 procent av de tillfrågade lagercheferna ser en tydlig koppling mellan en god fysisk arbetsmiljö och företagets lönsamhet, säger David Bray och betonar att med rätt utrustning reduceras även arbetstiden för de som arbetar.  

Arbetsmiljön är ett hett ämne

Vi ville också ringa in framtida behov med hjälp av rapporten. Tanken är att säkra upp att vi kan fortsätta att leverera det som kunderna efterfrågar. På vårt uppdrag genomförde Kantar Sifo totalt 400 intervjuer bland chefer över lager och logistik i Danmark, Norge, Finland och Sverige.  
 
– Arbetsmiljö är ett hett ämne vilket engagerar både chefer och medarbetare. Området är under ständig utveckling och vi går mot alltmer automatiserade lösningar. Vårt mål är att ständigt ligga i framkant.

Fler behöver lära sig mer 

En stor andel av lagercheferna (65 %) har genomgått någon slags utbildning eller kurs som berör den fysiska arbetsmiljön. Trots det känner de inte att de behärskar ämnet fullt ut – här finns alltså ett stort behov av förbättringar. Bakom de genomförda utbildningarna står allt från statliga myndigheter till privata företagshälsor. 

Person som tittar in i kameran

Arbetsmiljö är en konkurrensfördel och skapar trivsel 

När cheferna fick frågan om de anser att den fysiska arbetsmiljön på den industriella sidan kommer att utvecklas inom deras verksamhet under de kommande fem åren, ansåg en klar majoritet att arbetsmiljön kommer att utvecklas – och bli bättre. 

Vi har bra arbetsmiljö idag, men vill vara i framkant så att folk vill jobba här. Det är en konkurrensfördel, som både skapar trivsel och bättre närvaro.
Öppet svar på frågan: Hur tror du att den fysiska arbetsmiljön kommer att utvecklas inom er verksamhet de kommande fem åren?
Av rapporten framgår det också att 5 av 6 chefer anser att en god fysisk arbetsmiljö är mycket viktig för företaget i det långa loppet. En majoritet menar dessutom att inredningen kan förbättras.   
 
– Det är härligt att se att arbetsmiljön engagerar lager- och logistikchefer i så stor utsträckning. För oss på AJ Produkter är frågan alltid ”top of mind” då det är vår kärnverksamhet och något vi brinner för. Därför är det kul att se att frågan prioriteras så pass högt ute bland företagen runt om i landet, avslutar David Bray.  

Läs också: Så optimerar du arbetsmiljön på lagret


* Undersökningen gav ett brett underlag då de tillfrågade har olika lång erfarenhet, är verksamma i många olika branscher och jobbar på allt från små till riktigt stora företag. Fördelningen mellan kvinnor och män låg på 17 % resp. 83 % och knappt hälften var i åldern 40–55 år. Siffrorna ovan gäller för Sverige.

Bli först med att få våra erbjudanden och reportage!

Vill du ta del av unika möjligheter, information om nya produkter och reportage om hur du kan göra din arbetsplats lite bättre? Anmäl dig till vårt kostnadsfria nyhetsbrev och bli först med att få våra bästa erbjudanden!
*När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så godkänner du vår integritetspolicy.