5 saker du (garanterat) inte visste om hybridarbete

5 saker du (garanterat) inte visste om hybridarbete

Du jobbar hemifrån och plötsligt är olyckan framme då du råkar spilla varmt kaffe på dig. Men vem bär ansvaret för det försäkringsärende som uppstår? Du eller din arbetsgivare? Det finns en mängd saker som många inte tänker på när det gäller den nya tidens hybridarbete – här är fem av dem. 
En person som står och tittar mot ett skrivbord och en stol

1. Arbetsgivaren bestämmer

Distansarbete är här för att stanna och för många blir det ”nya normala” en hybrid av arbete mellan kontoret och i hemmet.
Men – du som arbetstagare har ingen rätt att kräva att du i fortsättningen ska få jobba hemifrån. Det är upp till arbetsgivaren att bestämma var arbetet ska utföras. Däremot har många arbetsgivare sett fördelarna med att medarbetarna till viss del arbetar i hemmet, och att ett sådant erbjudande till och med är nödvändigt för att kunna konkurrera om branschens största talanger. Många företag har dessutom upptäckt att hybridarbete kräver mindre kontorsytor vilket leder till minskade kostnader. I förlängningen har den modell som från början var ett tvång nu blivit en ”win win-situation” för alla parter.

Hörnskrivbord
Hörnskrivbord NOVUS

2. Arbetsgivaren är ansvarig

Arbetsmiljölagen slår fast att arbetsgivaren alltid har ett ansvar för arbetsmiljön –oavsett om arbetet utförs på ett vanligt kontor eller i hemmet hos den anställde. Arbetsgivaren ska med andra ord vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, och det gäller både den fysiska och den sociala arbetsmiljön. Det här innebär också att arbetsgivaren kontinuerligt ska ta reda på om någon av de anställda behöver arbetsanpassning och i så fall komma med en passande lösning. En medarbetare kan till exempel önska sig en ergonomisk arbetsmiljö i hemmet och arbetsgivaren måste då säkerställa detta.

Men vad händer då om exempelvis en olycka inträffar när en medarbetare jobbar hemifrån?
För att arbetsskadeförsäkringen ska gälla krävs att skadan uppkommit i samband med att den anställde utfört en arbetsuppgift. Konkret innebär det att försäkringen täcker en eventuell olycka om en medarbetare råkar snubbla på en jobbsladd i hemmakontoret, men inte i samband med ett kaffekok i köket eftersom olyckan då inte kan kopplas till själva arbetet.

Kvinna som tar ut en pärm ur ett väggskåp

3. … men det är också arbetstagaren

Även om arbetsgivaren är ytterst ansvarig för det arbete som utförs i hemmet så är arbetstagaren skyldig att informera om de eventuella risker eller brister som finns i arbetsmiljön. Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren och den anställde ska samarbeta för att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt. Det här blir förstås extra viktigt vid hemarbete eftersom arbetsgivarens möjlighet att se, hantera och åtgärda arbetsmiljöproblem kan vara begränsad.

Arbetsplatsmatta SPOT
Skrivbordslampa COSMO

4. Dina kontorsmöbler i hemmet är avdragsgilla för arbetsgivaren

Anta att du och din arbetsgivare nu kommit överens om att du till stor del kan utföra ditt arbete hemifrån. Nu ligger det i båda parters intresse att skapa ett hemmakontor som håller i längden. Det kan vara bra att känna till att samtliga redskap som den anställde behöver i sitt arbete är fullt avdragsgilla för arbetsgivaren och att arbetstagaren inte förmånsbeskattas för detta.
Här är några saker som kan vara bra att tänka på när ni tillsammas skapar en bra arbetsplats:

Bord på hjul
Skrivbord och skrivbordsstol
Eftersom många utför merparten av sitt arbete just vid skrivbordet är det viktigt att både kunna sitta och arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt, samt att kunna höja och sänka skrivbordet för att växla arbetsställning.

Ordning och reda
Bra förvaring är viktigt för att hemmet inte snabbt ska fyllas med sladdar, pärmar, pappershögar och andra jobbsaker. Det finns också möbler som tar lite plats och som man enkelt kan ställa undan vid arbetsdagens slut, exempelvis ett mindre bord med vinklingsbar, höj- och sänkbar skiva och hjul som funkar utmärkt som avlastnings- eller soffbord när allt arbetsrelaterat material plockats undan.

Tänk på belysningen
Rätt ljus är viktigt för att du ska orka jobba. Det gör att du blir piggare och kan koncentrera dig under en längre tid. Förutom tillräcklig takbelysning behövs en bordslampa som ger dig bra ljus.

Här är allt du behöver för ditt hemmakontor.
Man som sitter i en soffa och ler

5. Arbetsgivaren ansvarar även för din sociala arbetsmiljö

Det finns mängder av fördelar med att kunna arbeta hemifrån. Det är enkelt. Det spar tid och ökar effektiviteten. Du kan få ihop vardagen på ett helt nytt sätt.

Men det finns också en rad fällor att gå i för både arbetsgivare och arbetstagare, framför allt med tanke på att man inte träffas och kan ”känna av” varandra på samma sätt som tidigare. Visste du att arbetsgivaren enligt lag ska eftersträva att ditt arbetet ger möjlighet till variation, social kontakt och samarbete? Enkelt uttryckt innebär det att man som arbetstagare inte får uteslutas från arbetsplatsens gemenskap – inte heller när man jobbar hemifrån. Därför är det viktigt att ni diskuterar frågor som påverkar den sociala arbetsmiljön, exempelvis:

Person som sitter på en stol och har ett digitalt möte med kollegor
Teknik
Finns teknisk utrustning och support för hybridmöten? När möjligheten att träffas fysiskt är begränsad är det extra viktigt att använda de digitala hjälpmedel som finns.

Kommunikation
Är alla inkluderade och känner sig delaktiga? Var öppen för att prata om mer än bara jobb. Fråga varandra hur ni mår, hur ni har det och föreslå gemensamma raster.

Teamkänsla
Hur får ni ihop arbetslaget när några är på plats och andra på distans?

Möten
Vilka typer av möten funkar online, och när är det viktigt att ha fysiska möten? E-post är inte alltid det bästa kommunikationsmedlet. Vi behöver se och höra varandra, framför allt när vi jobbar hemifrån.

Få nyheter och inspiration direkt till inkorgen

Prenumerera på nyhetsbrevet och få erbjudanden och tips kring hur du kan förbättra arbetsmiljön för dig och dina medarbetare. Det är helt gratis och du kan enkelt avsluta prenumerationen när som helst. 
Vänta...
*När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så godkänner du vår integritetspolicy.