Från sågspån till energi och en frigolitfri framtid

Från sågspån till energi och en frigolitfri framtid

Att tillverka produkter är, hur man än gör, en påverkan på miljön. Men hur gör man som fabrik för att minska sitt klimatavtryck i största möjliga mån? Och hur går man till väga för att göra en fabrik så effektiv som möjligt när det kommer till avfallshantering? På AJ Produkters träfabrik AJFF i Polen är det en långsiktig plan – men där man tar stora kliv. Är en stor förändring möjlig så är det vad man siktar mot. 
Agnieszka Marjańska är miljöspecialist på AJFF sedan 2022 och har många bollar i luften när det kommer till fabrikens miljöarbete. För det handlar inte bara om den vardagliga avfallshanteringen och att öka återvinningsbart avfall, här är tanken att eskalera hela fabrikens miljötänk. Och det börjar utomhus.

– Just nu har vi 100 kilowatt solcellspaneler men ytterligare 500 kilowatt planeras. Inom en snar framtid vill vi utvidga vårt energisystem för att öka energieffektiviteten ytterligare. 

Installationen av solcellspanelerna har bidragit med förnybar och lokalproducerad el till anläggningen. Den inköpta elen minskade med 6,6% från 2021 till 2022 och den egenproducerade elen uppgick under 2022 till 3,4% av den totala elförbrukningen.
Detta har bidragit till att växtgasutsläppen från värme och el har minskat med 6,6 %.

Ta till vara på spånet

Precis runt hörnet på fabriken, endast ett stenkast från solcellspanelerna, står en stor silo sammankopplad med byggnaden. Hit kommer sågspånet från tillverkningen efter att överblivna delar av bland annat spånskivor krossats. Överblivna skivor och trä transporteras på ett band direkt inne i fabriken till en kross där spånet sedan pressas på plats till pellets, redo att eldas.

– Vi återvinner stora delar av mängden sågspån från tillverkningen till energi för att värma upp anläggningen. På vintern värmer det upp lokalerna och varmvatten och på sommaren enbart varmvatten, förklarar Agnieszka.

Spånet som inte pressas till pellets samlas upp och skickas istället tillbaka till tillverkaren av spånskivor och blir till nya skivor.

 

Den ofrånkomliga plasten

Om det utomhus handlar om att expandera mängden solpaneler och utöka möjligheten till att ta till vara på resurserna är det tvärtom inomhus. Här handlar det om att minska så mycket som möjligt. På AJFF handlar det om att se över varje del av produktionens materialanvändning. Under 2022 inleddes flera projekt för att minska avfallsgenereringen av olika material, vilket ledde till att nästan 60% av den totala mängden avfall återvanns.

Målet är att i framtiden kunna utesluta plast i så stor utsträckning det går men det är det materialet som är svårast att komma undan. Just nu är det viktiga att all plast som blir över noggrant källsorteras – eller används så effektivt som möjligt. 

 

Agnieszka pekar ut den robot som rör sig runt en pall med varor och effektivt paketerar in allting. Det är plastfilm som används men hon förklarar hur stor skillnad det är mellan en pall som plastats in för hand eller med maskin.  

– En pall som plastas in med hjälp av maskinen behöver inte lika mycket plast eftersom den kan dra plasten hårdare och mer kompakt runt pallen, något som också är fördelaktigt då det minskar risken för skador på godset, vilket gör att den inte behöver använda lika många meter plast.  

En framtid fri från frigolit 

Ett annat material som är vanligt inom paketering är frigolit. Det är stötdämpande, har låg egenvikt och är smidigt att använda som fyllnad, något som är svårt att bortse från. Men det finns en klar målbild även här.  

För att paketera varor så effektivt som möjligt köper man in både färdiga bitar av frigolit men också större bitar som skärs till i exakta mått för att kunna anpassas efter specifika produkter. All frigolit som blir över, som inte kan användas till annat, skickas tillbaka till tillverkaren så att den kan återvinnas och bli ny frigolit. 

– Vid paketering av produkter används ofta frigolit. Eftersom vi från fabriken sänder mellan 25-30 lastbilar med möbler per vecka gör det att vi använder stora volymer av det. Men på kort sikt är det satt som mål att vi ska minska användandet med 50% och på längre sikt använda så lite som det bara går, förhoppningsvis ingenting, säger Agnieszka.

Som alternativ till frigolit har man börjat byta ut den mot så kallad honeycomb tillverkad av 100% återvunnet papper. Så vid paketering av AJ Produkters serie QBUS så använder man inte frigolit överhuvudtaget. Där behov av fyllnadsmaterial finns så används honeycomb eller wellpapp-lösningar. 

Kan det sorteras så ska det sorteras

Överallt i fabrikens lokaler står källsorteringsstationer uppställda för mindre avfall, men också större. Beroende på vilken avdelning man arbetar finns det kärl för specifikt avfall som kommer från just den maskinen eller arbetet. Allt från kartong och förpackningsplast, metall och trä ska återvinnas om det finns möjlighet. 

– När det kommer till större volymer av papper och plast har vi installerat maskiner som fylls på under dagen. När maskinen är full pressas materialet samman till en kub som tar betydligt mindre plats än vad materialet hade gjort om det bara lades på hög eller löst i en container. På så sätt blir det både platseffektivt och enklare att transportera för återvinning, berättar Agnieszka. 

Cirkulärt trä

Under 2021 startades ett pallprojekt mellan AJ Produkters huvudkontor och AJFF i Polen. Syftet var att förbättra kvaliteten på pallarna från fabriken, så att de kan användas längre och cirkulera vidare. Pallstorlekar har justerats och anpassats efter produkterna och användning. Flertalet pallstorlekar kan vi använda vidare i våra flöden och de pallstorlekar som inte fungerar skickas från lagret i Halmstad till fabriken i Polen för återanvändning. Projektet har resulterat i att pallarna nu håller högre kvalitet, vilket ökat deras livslängd och minskat träavfallet.

Så vad är framtiden för AJFFs miljöarbete? Agnieszka menar att det är en konstant utveckling och förbättring. Kan ett förpackningsmaterial inte uteslutas helt så måste det finnas ett cirkulärt tänk. Och varje procent man kan skära ned på inköpt el är ett steg i rätt riktning när det kommer till en mer ansvarsfull produktion. 

Så blev kvinnligt ledarskap och kaizen en framgång

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Få nyheter och inspiration direkt till inkorgen

Prenumerera på nyhetsbrevet och få erbjudanden och tips kring hur du kan förbättra arbetsmiljön för dig och dina medarbetare. Det är helt gratis och du kan enkelt avsluta prenumerationen när som helst. 
Vänta...
*När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så godkänner du vår integritetspolicy.