Det aktiva klassrummet – om Vammarskolan, Valdemarsvik

Det aktiva klassrummet – om Vammarskolan, Valdemarsvik

Vammarskolan i Valdemarsvik har fått välförtjänt uppmärksamhet för nyskapande metoder och goda studieresultat. Genom ”Pulsprojektet” visade de att daglig fysisk pulshöjande aktivitet ökar elevernas läsförståelse och matematikkunskaper. Därefter tog pedagogerna sin metodik in i lektionssalarna och skapade ”Det aktiva klassrummet”, ett skolprojekt som vi på AJ Produkter fått äran att bidra till.
Vuxna har höj- och sänkbara arbetsmöbler för att kunna prestera på topp. Med det aktiva klassrummet vill vi ge skoleleverna lika goda förutsättningar.
Daniel Hermansson, en av initiativtagarna till Pulsprojektet

Pulsträning förbättrar skolresultaten

”Pulsprojektet” tillkom på initiativ av fyra lärare som ville optimera elevernas inlärning baserat på kända rön om hur hjärnan påverkas av fysisk aktivitet. När försöket sammanfattades efter tre läsår, fanns det bara en klass på skolan där samtliga elever blev godkända i alla ämnen. Det var den slumpvis utvalda klass som haft extra pulsträning tre dagar i veckan, utöver de två dagar då idrott och hälsa stod på schemat. Resultatet talade för sig självt – och när Vammarskolan därefter antog en full pulsprofil för hela högstadiet, fortsatte det generella meritvärdessnittet uppåt i flera år.

Hur tar vi fördelarna in i klassrummet?

När pulsträningen blivit norm, frågade sig lärarna hur dessa erfarenheter kunde bidra till att maximera inlärningen även i klassrummet? Att svaret skulle handla om lärande i rörelse stod klart från början.

– Vi lär oss från fötterna och uppåt, säger Mats Nahlbom, en av initiativtagarna. Rörelse och inlärning hör ihop, det är en grundpelare för undervisningen i det aktiva klassrummet.

När det blev dags att förverkliga konceptet, tillfrågades vi på AJ Produkter om vi kunde bidra till inredningen. Vi sade JA, tänkte till och återkom med ett förslag som svarar upp mot den nyskapande metodikens behov.

Behöver du också vår inredningshjälp? Klicka här!

Inredning som matchar metodiken

Eleverna jobbar i triader eller par och lär sig genom att dela – och ifrågasätta – varandras kunskaper. Därför är det aktiva klassrummet inrett med ljuddämpande trekantiga elevbord som är perfekta att ställa ihop (de är även lätta att ställa isär vid provtillfällen).

Att stå upp och jobba aktiverar kroppen och underlättar inlärningen – samtidigt som läraren får en bättre överblick i rummet. Därför har glasskrivtavlorna längs väggarna en viktig roll under lektionerna.

Möjligheten att variera arbetsställningen gör det lättare att hålla fokus på ämnet. Därför har elevstolarna en ergonomiskt utformad sits som gör att man kan sitta både framåt och bakåt på den, vilket gör det lätt att variera sittställningen. Därutöver finns flera höj- och sänkbara småbord med tillhörande balanspallar och soffa (för speciella tillfällen).

Sammantaget gör de flexibla skolmöblerna det lätt för eleverna att variera arbetsställningen, vilket hjälper dem att hålla koncentrationen uppe. Det är också lätt att möblera om i rummet efter behov.

Det aktiva klassrummet i fyra punkter

  • Kollaborativt lärande innebär att eleverna lär sig genom att samarbeta och hjälpa varandra.
  • Eftersom inlärning påverkas av fysisk rörelse, utförs flera moment stående och gående.
  • Fokus på uppgiften underlättas av att eleverna kan variera sin arbetsställning och får röra sig i rummet. Kompletteras med ”brain breaks”, korta pauser som syresätter hjärnan och ger ny energi.
  • När eleverna använder väggarnas skrivtavlor blir det lättare för läraren att se vilka som behöver hjälp.

Läs mer om hur du inreder ett aktivt klassrum

En uppföljare är redan planerad

Efter att ha använts i några år kan vi konstatera att det aktiva klassrummet är mycket populärt. Eleverna gillar rörelsefriheten och möjligheten att byta arbetsplats. Lärarna uppskattar överblicken och ser även fördelar med att kunna hjälpa flera elever samtidigt eftersom de oftast arbetar i grupp istället för individuellt.

– Vuxna har höj- och sänkbara arbetsmöbler för att kunna prestera på topp. Med det aktiva klassrummet vill vi ge skoleleverna lika goda förutsättningar, säger Daniel Hermansson.

Det aktiva klassrummet är ämnesneutralt och har hittills använts till språkundervisning och matematik. Fler ämnen lär följa: Målet är att ha ytterligare ett aktivt klassrum klart till hösten 2022 – ett betyg så gott som något!

Pulsprojektet ­– så fungerar det i praktiken

Vammarskolans högstadieelever har pulspass tre dagar i veckan (utöver idrottslektionerna). För att få full effekt av passet ska eleverna ligga på minst 70 % av maxpuls under 20 minuter. Träningen görs på valfritt sätt: via bollsport i grupp eller individuellt med hjälp av roddmaskin, spinning, löpband, etc. Att passen ger effekt även utöver skolresultaten, märks bl.a. på att eleverna sover och äter bättre samt är mer aktiva på fritiden.

Projektet startades av Mats Nahlbom, Daniel Hermansson, Daniel Kristoffersson och Mike Andersson sedan de hört en hjärnforskare föreläsa om inlärning och sambandet mellan ökad fysisk aktivitet och bättre skolresultat. Kvartetten har bl.a. inspirerats av Harvardprofessorn John Rateys bok ”S.P.A.R.K.” och av praktiska skolexempel från Naperville Central High i Chicago. De delar gärna med sig av sina erfarenheter – kontakta daniel.hermansson@valdemarsvik.se för mer information.

Bli först med att få våra erbjudanden och reportage!

Vill du ta del av unika möjligheter, information om nya produkter och reportage om hur du kan göra din arbetsplats lite bättre? Anmäl dig till vårt kostnadsfria nyhetsbrev och bli först med att få våra bästa erbjudanden!
*När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så godkänner du vår integritetspolicy.