Ju mer aktivitet i skolan desto bättre

Många timmars stillasittande har en negativ inverkan på hälsan och arbetsresultatet.
Det är ett välkänt faktum som beaktas vid inredningen på de flesta arbetsplatser –
för vuxna. Men vi på AJ Produkter tycker att samma omsorg bör visas våra skolbarn.
Därför erbjuder vi skolmöbler som både gör det lätt att byta arbetsställning och därtill
har en positiv inverkan på inlärningsförmågan.
Arbetsmiljön i skolan bör naturligtvis vara lika bra som på ett modernt kontor. Skolan är ju
barnens arbetsplats och de har lika stor rätt som vuxna att få jobba i en ergonomiskt riktig
miljö. Det innebär först och främst att barn och unga måste kunna variera sin arbetsställning
– vilket förutsätter möbler och inredning som tillåter detta. Mer om det senare, först ska vi
tala om varför variation är bra.

Alla vinner på mer aktiva skoldagar

Vi människor är gjorda för rörelse och det händer många positiva saker inom oss när vi är
aktiva. Både i knoppen och kroppen. Vad gäller det förstnämnda bidrar ökad blodcirkulation
till att vi får vi mer energi, blir mer uppmärksamma och kan koncentrera oss bättre,
dessutom blir vi kreativa och får lättare för att samarbeta. Därtill är det ett välkänt faktum att
fysisk rörelse förbättrar vår inlärningsförmåga, till glädje även för lärarkåren. Alla vinner alltså
på en mer aktiv skoldag!

Hälsa och välmående påverkas positivt

När vi rör oss stärks vårt skelett och våra muskler. Detta är extra viktigt för barn då de behöver
bygga styrka i takt med att deras kroppar växer. Men vårt välbefinnande påverkas också,
både i stunden och längre fram i livet. Utöver att främja hjärt- och lungkapacitet, smidighet
och koordination, bidrar en aktiv vardag till att minska riskerna för diabetes typ-2 och övervikt.
Ett naturligt rörelsemönster påverkar även vår psykiska hälsa och är en skyddande faktor
både mot stress och depression.

Ett nytt elevbord med många fördelar

Barn och unga behöver få mer rörelse i vardagen – därför utvecklar vi ständigt vårt sortiment
av aktiva skolmöbler. Senaste tillskottet heter Adjust, ett höj- och sänkbart elevbord som
både ger välkommen variation och hjälper eleverna att hålla koncentrationen under långa
skoldagar. Bordet är därtill lätt att flytta och eftersom höjden justeras med en gasfjäder
behövs inte ens några sladdar. Men dina möjligheter att välja höj- och sänkbara elevbord slutar
inte där: Arise och Ascend är två alternativ som båda har samma goda effekter på elevernas
välmående
Elevbord Adjust4 895:-

Fler skolmöbler som aktiverar barnen

Att variera arbetsställningen är inte bara skonsamt för kroppen, det ger också extra energi.
Därför är aktiva sittmöbler som balanspallar, pilatesbollar och sadelstolar perfekta under
långa lektioner. Med sin inbyggda instabilitet tvingar de kroppen att jobba extra – utan att
eleverna ens märker av själva ansträngningen. Många elevstolar har därtill en sits som gör
att eleverna kan sitta både framåt och bakåt på dem, vilket också gör det lätt att byta ställning.
Balansbrädor och pedaltränare är andra smarta lösningar som, i likhet med de aktiva
sittmöblerna, enkelt kan flyttas från elev till elev.

Så tar du första steget mot målet

Vilka förutsättningar har barnen på din skola att variera sin arbetsställning och hålla
koncentrationen uppe?Vill du åstadkomma en snabb förändring kan ett tips kan vara att inreda med
2–3 st. höj- och sänkbara elevbord och aktiva stolar, och sedan låta eleverna turas om att
arbeta vid dem. Det är en bra början på väg mot målet: att göra en aktiv dag till en
självklarhet för alla skolbarn.

Vill du ha tips på hur du kan inreda för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar?