Tips för säkrare lager- och industrimiljöer

Hur kan du förbättra arbetsmiljön på ditt jobb? Arbetsplatsens fysiska utformning har stor betydelse, både för effektiviteten i arbetsflödet och för personalens trivsel. Men det gäller också att ta höjd för det oförutsedda och minimera risken för olycksfall. Här följer några tips på hur du med enkla medel kan öka den fysiska säkerheten på ditt företag. Allt för en bättre arbetsmiljö.

Glöm inte att titta i golvet
Arbetsplatsens golv är viktigare än många tror. I vissa fall krävs hårda golv, till exempel för trucktrafik. Vid andra typer av verksamheter är ett mjukt golv lämpligare för att minska påfrestningen på fötter, ben och rygg. Oavsett hårdhet ska nivåskillnader helst undvikas, men om det inte går är en ramp bättre än trappsteg ur ett säkerhetsperspektiv. Var också noga med att åtgärda hål eller upphöjningar, eftersom ojämnheter ökar risken för olycksfall. Tänk även på riskerna med hala golv i samband med städning.

Att se runt hörnet i lokaler
Alla som kör truck eller andra industrifordon är väl medvetna om riskerna. Överallt där ett annat fordon eller en gående kollega kan komma från sidan, är det en fördel att ha fri sikt. I sådana lägen kan en enkel spegel göra stor nytta och visa vad som väntar runt hörnet. För även om farten är låg och spegeln bara ger en sekunds förvarning, så kan den sekunden visa sig oerhört värdefull ur säkerhetssynpunkt.

Frizoner inne och ute
Trygga gångvägar minskar risken för personskador och gör lika stor nytta på större logistikområden utomhus som i industrilokaler under tak. Bäst är att skilja av med en fysisk barriär i form av ett staket eller med stolpar. Som ett alternativ finns målade markeringar i golvet där linjer och pilar tydligt markerar exempelvis transportvägar, riskzoner och utrymningsvägar.

Ibland är det även bra att ha tillgång till ett flexibelt alternativ, för att kunna spärra av en yta som tillfälligt bedöms som riskfylld, exempelvis vid tunga lyft eller en reparation. Då rekommenderas en flyttbar lösning som, snabbt kan dras ut till önskad längd. När faran är över plockas alltihop ner och flyttas till nästa riskområde. Enkelt och bra.

Viktigt att öva på utrymning
När vi talar personsäkerhet kan vi inte undgå att nämna utrymningar – och det är förstås av största vikt att personalen vet hur de ska bete sig i sådana lägen. Den kunskapen upprätthålls bäst genom regelbundna övningar. Tänk också på att utrymningsvägarna i sig behöver vara tillräckligt stora, att de hålls olåsta och fria från hindrande föremål och att skyltningen är tydlig.

Få nyheter och inspiration direkt till inkorgen

Prenumerera på nyhetsbrevet och få erbjudanden och tips kring hur du kan förbättra arbetsmiljön för dig och dina medarbetare. Det är helt gratis och du kan enkelt avsluta prenumerationen när som helst. 
Vänta...
*När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så godkänner du vår integritetspolicy.