Policy för hybridarbete

Policy för hybridarbete

Här följer en mall till policy för hybridarbete, en mix av både kontorsarbete och distansarbete. Det är den kontorsform man ser som vanligast och som är här för att stanna. Med denna kan du skapa bättre förutsättningar och riktlinjer för din verksamhet och anpassa det till det arbetssätt som fungerar för er. Fyll i eller använd som guide och underlag.

Inledning 

Policyn för hybridarbete är en guide som ligger till grund för hur er verksamhet förhåller sig till möjligheten att arbeta både på distans och på plats på kontoret. Definiera vad som gäller för distansarbete, platser och kontorsarbete. 

Syfte och mål för policyn 

Förtydliga syfte och mål med denna policy för hybridarbete. Vad den ska användas till och för vem den gäller. Skapa en struktur för hur man förhåller sig till arbetstider, dagar på kontoret och riktlinjer kring möten och liknande. 
 

Bakgrund 

Beskrivning av vad som ligger till grund för policyn. Förändrade arbetssätt efter pandemin, önskad flexibilitet och balansen mellan kontor- och distansarbete. 
 

Riktlinjer och rekommendationer för hybridarbete 

Här kan man beskriva uppdaterade regler kring fasta arbetstider för bättre samarbete när man jobbar på distans. Att ha ett system där man kan registrera vilka dagar man är på kontoret, hybridmöten och sociala aktiviteter med fasta dagar, som exempel.  
 

Utvärdering och uppföljning 

Varför man har tagit fram en policy och hur det gynnar verksamheten och de anställda. Beskrivning av hur man följer upp, utvärderar och anpassar till nya behov. 
 

Riktlinjer och rekommendationer för en trygg och säker arbetsmiljö  

Hur man säkerställer en inspirerande och god arbetsmiljö genom att tillgodose de anställdas välmående, motivation och prestation.  

Få nyheter och inspiration direkt till inkorgen

Prenumerera på nyhetsbrevet och få erbjudanden och tips kring hur du kan förbättra arbetsmiljön för dig och dina medarbetare. Det är helt gratis och du kan enkelt avsluta prenumerationen när som helst. 
*När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så godkänner du vår integritetspolicy.