Lagerrapporten 2022: God arbetsmiljö kopplas till ökad lönsamhet

Lagerrapporten 2022: God arbetsmiljö kopplas till ökad lönsamhet

Vad tycker lager- och logistikchefer är viktigt på arbetsplatsen? Hur mycket kan de egentligen om fysisk arbetsmiljö? Och vad kan vi förvänta oss i framtiden?

Tillsammans med Kantar Sifo har vi intervjuat 400 lager- och logistikchefer i Danmark, Norge, Finland och Sverige. Undersökningen handlar om fysisk arbetsmiljö och innehåller en mängd intressant statistik och viktiga insikter. Och nu kan du också ta del av lagerrapporten!

I korthet:

 • Majoriteten av lagerchefer saknar kunskap inom fysisk arbetsmiljö.  
 • En tredjedel saknar utbildning inom ämnet. 
 • Det finns stora förbättringsmöjligheter inom inredning.  
 • Framtiden ser lovande ut.  

Därför vill vi följa arbetsmiljöns utveckling

En bra arbetsmiljö är viktig ur flera perspektiv. Det handlar både om att förebygga olycksfall, ohälsa och sjukdomar på jobbet, men också att säkerställa att produktiviteten inte går ner bland medarbetarna. Eftersom vi spenderar en stor del av vårt liv på jobbet är det viktigt att vi trivs och att vi får rätt förutsättningar för att utföra vårt arbete på bästa sätt.  
 
För att se till att arbetsmiljön är bra är det viktigt att uppmärksamma och utveckla det som gör att människor mår bra på en arbetsplats. Därför bestämde vi på AJ Produkter oss för att göra en undersökning om hur lager- och logistikchefer runt om i Norden uppfattar och arbetar med den fysiska arbetsmiljön. Vi ville få en bättre förståelse och mer kunskap om den fysiska arbetsmiljön och samtidigt ringa in framtida behov för att säkra upp att vi kan fortsätta leverera det som våra kunder efterfrågar.  

För oss på AJ Produkter är arbetsmiljön alltid “top of mind” då det är vår kärnverksamhet och något vi brinner för.
David Bray, vice VD på AJ Produkter

LÖNSAMHET
Medarbetare som mår bra gör ett bättre jobb

God lönsamhet är en viktig aspekt för alla företag då det skapar förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling. Det finns många faktorer som skapar en bra lönsamhet, bland annat den fysiska arbetsmiljön. Medarbetare som mår bra gör ett bättre jobb. Och medarbetare som får rätt förutsättningar gör sitt arbete på ett mer effektivt sätt.  
 
Så, tycker Sveriges lagerchefer samma sak? Faktum är att 4 av 5 lagerchefer håller med och ser en stark koppling mellan lönsamhet och den fysiska arbetsmiljön. Nästan hälften av lagerchefer inom tillverkningsindustrin tycker att arbetsmiljön är extremt viktig. 

Hur viktig är god fysisk arbetsmiljö för företagets lönsamhet?

I undersökningen kan vi se att majoriteten av cheferna tycker att en god fysisk arbetsmiljö är mycket viktig eller extremt viktig, oavsett vilken bransch man jobbar i. Det är fler i byggbranschen som tycker arbetsmiljön är mycket viktig medan transport- och magasinering och tillverkningsindustrin ligger ungefär lika.

KUNSKAP
Majoriteten av svenska lagerchefer saknar kunskap

Trots att majoriteten av lagerchefer anser att arbetsmiljön är viktig för att skapa lönsamhet är det många som anser sig sakna kunskap i hur man skapar en god fysisk arbetsmiljö. När vi tittar närmare på skillnaderna mellan branscher och demografi ser vi att enbart 1 av 6 chefer inom transport och magasinering anser sig ha mycket god kunskap i hur man skapar en bra fysisk arbetsmiljö. Rapporten visar också att desto fler anställda bolaget har desto större kunskap har den ansvariga ledaren.  

En tredjedel saknar utbildning

Undersökningen visar också att endast 65% av lager- och logistikchefer har genomgått någon form av utbildning eller kurs kring fysisk arbetsmiljö. Det är alltså en tredjedel som saknar utbildning inom ämnet. Så många som 70% har letat information om fysisk arbetsmiljö de senaste 12 månaderna. De främsta källorna till information är generell sökning på internet samt att ta del av information på Arbetsmiljöverket.  

ENGAGEMANG 

Företag med fler medarbetare pratar oftare om fysisk arbetsmiljö

50% av svenska chefer på industriella arbetsplatser pratar om fysisk arbetsmiljö med kollegor eller chefer varje vecka. De företag med fler medarbetare pratar oftare och även de chefer som genomgått någon form av utbildning inom ämnet pratar mer om fysisk arbetsmiljö. Nya chefer, de som har arbetat upp till fem år som arbetsledare, pratar i större utsträckning om arbetsmiljö än de som jobbat längre tid som chef. 

Hur ofta pratar svenska lagerchefer om fysisk arbetsmiljö?

I grafen ovan kan du se hur ofta företag med olika antal medarbetare pratar om ämnet. Hälften av cheferna pratar om fysisk arbetsmiljö varje vecka. Här blir det tydligt att de chefer som har ansvar för en större grupp medarbetare pratar oftare om ämnet.  

NULÄGE 
Mycket snack, lite verkstad

Om den fysiska arbetsmiljön påverkar lönsamheten så borde förutsättningarna vara optimala för medarbetaren. Men är den det? Undersökningen visar att det finns stor potential för att förbättra och därmed öka lönsamheten på arbetsplatsen – endast några procent tycker att inredningen är extremt bra i dagsläget och mer än hälften tycker att inredningen kan bli bättre.

Hur bra är inredningen på din arbetsplats?

Enligt vår undersökning tycker ingen inom transport och magasinering att inredningen på deras arbetsplats är extremt bra och endast en tredjedel tycker att den är mycket bra. I byggbranschen och tillverkningsindustrin tycker 8% att inredningen på deras arbetsplats är extremt bra, och cirka 30% att den är mycket bra.


Områden med störst förbättringspotential

Undersökningen visar att det finns stor potential för att förbättra och därmed öka lönsamheten på arbetsplatsen. Avfallshantering, säkerhetsutrustning och kemikaliehantering anses ha bäst lösningar idag, medan ljuddämpning, avskärmning och mattor har störst utvecklingspotential.  

AJ Produkter sammanfattar

Vi kan se att det finns en stor förståelse för att arbetsmiljö och lönsamhet går hand i hand. Trots denna insikt uppger lagerchefer att deras kunskap är allt för låg kopplat till detta ämne. Undersökningen visar också att dagens arbetsmiljöer inte är optimalt utformade för att ge medarbetarna de bästa förutsättningarna för att göra ett bra jobb.

Ljuddämpning, mattor och förvaring tycker svenska lagerchefer har sämst förutsättningar medan avfallshantering, säkerhetsutrustning och kemikaliehantering har bäst lösningar idag. Med andra ord finns det en stor utvecklingspotential på dagens arbetsplatser.

En annan intressant aspekt är det faktum att hälften pratar om den fysiska arbetsmiljön varje vecka men att en tredjedel saknar utbildning inom ämnet. Det betyder att det finns ett intresse och en vilja att förändra men att det behövs mer kunskap för att komma dit.

 • Arbetsmiljö och lönsamhet går hand i hand. 
 • Trots detta är kunskapen bland lagerchefer allt för låg.  
 • Dagens arbetsmiljöer är inte optimalt utformade. 
 • Ljuddämpning, mattor och förvaring har störst förbättringspotential.  
 • Hälften av cheferna pratar om fysisk arbetsmiljö varje vecka. 
 • En tredjedel saknar utbildning. 
 • Det finns en vilja att förändra.

Vi underlättar din vardag 

På AJ Produkter har vi en mängd olika produkter som kan hjälpa till att förbättra dessa utvecklingsområden. Vi vet att buller på arbetsplatsen kan leda till huvudvärk och sämre prestation. Vi vet att om man lyfter på fel sätt kan det leda till bestående smärta och i sin tur sjukskrivning. Vi vet att oreda och dålig förvaring bidrar till stress och minskad effektivitet. Därför skapar vi produkter och hjälpmedel som gör skillnad och underlättar ditt arbete.  

FRAMTID
Maskinsäkerhet i fokus 

Över 70% tror att den fysiska arbetsplatsen kommer utvecklas i framtiden och anser att maskinsäkerhet, ergonomi och lyft är viktigast att förbättra på arbetsplatsen. Maskinsäkerhet ligger i topp där 58% tycker att det är extremt viktigt att utveckla inom de kommande fem åren. Ergonomi och lyft ligger tätt bakom och är också en viktig aspekt för att skapa en arbetsplats där medarbetarna mår bra och presterar på jobbet.  

Framtiden ser ljus ut

Rapporten visar att de flesta ser positivt på framtiden och att en stor majoritet tror att arbetsmiljön kommer utvecklas till det bättre. Vi på AJ Produkter har inrett och utrustat arbetsplatser i mer än 45 år. Vi erbjuder drygt 15 000 produkter för kontor, skola, lager och industri. Hör av dig om du behöver oss. 

Det kommer bli bättre. Vi har bra arbetsmiljö idag, men vi vill vara i framkant och vi förbättrar så att folk ska vilja jobba här. Det är en konkurrensfördel, trivsel. Leder bättre närvaro och output
Anonym deltagare i undersökning

Bli först med att få våra erbjudanden och reportage!

Vill du ta del av unika möjligheter, information om nya produkter och reportage om hur du kan göra din arbetsplats lite bättre? Anmäl dig till vårt kostnadsfria nyhetsbrev och bli först med att få våra bästa erbjudanden!
Vänta...
*När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så godkänner du vår integritetspolicy.