Kontorsrapporten 2021

Kontorsrapporten 2021

Hur skapar man en god teamkänsla på distans? Vilken åldersgrupp har haft mest svårigheter på kontoret under pandemin? Och vad kan du som chef eller arbetsledare göra för att optimera arbetsmiljön på kontoret?

I denna rapport har vi samlat statistik och viktiga insikter om det nya kontorslivet och vad vi som kontorsarbetare kanske längtar efter allra mest just nu. Kolla in Kontorsrapporten 2021!

Sociala relationer är lika viktigt som jobbet

Enligt en undersökning från Airtasker svarade 70 % (av totalt 1004 heltidsanställda) att de värderar sociala relationer på jobbet lika högt som att få jobbet gjort.* De spontana och informella interaktionerna som riskerar att försvinna i hybrid- och distansarbete är inte distraktioner eller att vara oproduktiv – de ger näring åt produktivitet och innovation.

Läs mer om varför framtidens kontor kommer kretsa kring samarbete och gemenskap.

*Enligt en undersökning från Airtasker 2020. 1004 heltidsanställda över hela USA var tillfrågade, varav 505 jobbade på distans.

Vi längtar efter mer personlig tid med varandra

Det har växt en längtan i oss efter att umgås under de senaste två åren. Och detsamma gäller på jobbet. 67 % svarar att de längtar efter mer personlig tid med teamet.* Men vad säger forskningen om sociala interaktioner på kontoret?


Läs mer om fördelarna med gemensamma pauser på kontoret.

*Enligt undersökningen 2021 Work Trend Index av Microsoft.

Teamkänslan brister utan möten

I en undersökning av Tele2 & Sifo Kantar om nya arbetssätt under pandemin framgår att över hälften av de svarande anser att det går ut över teamkänslan när man träffas för sällan. En majoritet saknar fikastunder och småpratet kollegor emellan och 49 % tycker att distansarbete går ut över teamkänslan.*

Hitta smarta aktivitetstips för dig och ditt team här.

*Enligt undersökningen ”Nya arbetssätt” från Tele2 & Sifo Kantar under 2020.

En bra arbetsmiljö = nöjda och produktiva medarbetare

Medarbetare som är nöjda med sin arbetsmiljö är 16 % mer produktiva, 18 % mer troligare att de stannar och 30 % mer attraherade av sin arbetsplats jämfört med konkurrenter.* Företag som är villiga att anpassa kontoret till medarbetaren och dess välbefinnande kommer alltså inte bara att öka produktiviteten utan även sin förmåga att attrahera talanger.

Läs mer om fördelarna med en attraktiv arbetsmiljö på kontoret.

*Enligt en undersökning från Gartner research 2018.

Ta hand om Generation Z!

En studie gjord av Microsoft visar att ”Generation Z" – personer födda mellan 1997–2012, är den generation som upplevt distansarbete under pandemin som mest plågsamt.* I studien framkom att deltagare åldersgruppen hade svårare att känna sig engagerade och exalterade över sina arbeten, få sin röst hörd under möten eller presentera nya idéer jämfört med äldre generationer.*

Läs mer om utmaningarna Generation Z står inför.

*Enligt undersökningen 2021 Work Trend Index av Microsoft.

Dags att förändra kontoret

66 % av alla företagsledare överväger att omforma sitt kontor för att vara bättre anpassade för hybridmiljöer.* Har du planen och rätt verktyg för att genomföra en förändring?

*Enligt undersökningen 2021 Work Trend Index av Microsoft.

Bli först med att få våra erbjudanden och reportage!

Vill du ta del av unika möjligheter, information om nya produkter och reportage om hur du kan göra din arbetsplats lite bättre? Anmäl dig till vårt kostnadsfria nyhetsbrev och bli först med att få våra bästa erbjudanden!