Kemikaliehantering

Utrustning för hantering av kemikalier

På AJ Produkter har vi allt du behöver för en säker kemikaliehantering - oavsett storlek eller typ av arbetsplats. Vare sig det är förvaring i skolans kemilabb eller på en industriell arbetsplats som verkstad så är det av största vikt att farliga ämnen tas om hand på ett tryggt sätt. I vårt breda sortiment av produkter hittar du allt från små extratillbehör till kärl för uppsamling.
Vill du ha hjälp att inreda din arbetsplats? Kontakta oss gärna!