Träna barnens motorik

Att öva upp barnens motorik är väldigt viktigt och bör påbörjas redan vid några månaders ålder. AJ Produkter har många roliga leksaker och hjälpmedel som tränar barnens rörlighet, från bebisålder ända upp till förskolan. Våra motorikset finns i utföranden som bjuder in till lek på både golv och väggar, som anpassats efter barnets ålder. Här är några motorikprodukter ur vårt sortiment, som är utmärkta för att träna upp barnens tidiga rörelseförmåga.

Motorikprodukter för golvet

Golvet är en perfekt plats för att träna barnens motorik. Helst redan innan barnet kan stå eller gå ordentligt. AJ Produkter har bland annat ett motorikset bestående av tre olika bänkar, en perfekt produkt för lekrummet. Dessa kan staplas på varandra eller i olika formeringar. På rad eller som en trekant, till exempel. Lek med bänkarna hjälper till i barnens utveckling av finmotorik, koordination och rörlighet. Andra motorikstationer är pedagogiska och ökar på kreativiteten under leken. Kluriga produkter som utvecklar koordinationen öga-hand, när barnet kan montera leksaken i flera olika former. Köper du ett set känselmattor får du tio stycken jätteroliga produkter till förskolan, exempelvis. Mattorna är fyllda med material som formas efter fötterna, så barnen får ”se med fötterna” vilket gör motorikträningen ännu roligare.

Väggmonterade motoriktränare

Med väggapplikationer som motorikträning bjuds barnen in till väldigt mycket lek. Aj Produkter har väggmonterade leksaker, formade som både bilar och djur. På en förskola med mycket barn och mindre golvutrymmen är dessa väggtränare optimala, där flera varianter kan fästas bredvid varandra och användas samtidigt. Barnen har roligt och tränas samtidigt, i en pedagogisk mix som bidrar positivt till barnens finmotorik. Lägg till aktivitetsstolen Vippi, så har du ytterligare en mångsidig produkt som tränar både balans och koordination. Stödet passar in i alla förskolans aktiviteter, från lek till samlingar och vilostund.