Så skapar du en säker arbetsplats

En säker arbetsplats kan innebära många olika saker. Det kan inbegripa allt från informationssäkerhet och säkerhet mot industrispionage till en trygg arbetsmiljö och bra ljudnivåer. Här tipsar tre experter om hur du ska tänka för att skapa en säker arbetsplats. 

Jonas Hurtigh Grabe, på konsultbyrån Veldhoen, föreläser om det moderna kontoret och en modern arbetsmiljö. Jonas menar att man främst måste utgå ifrån individens behov när ett säkert kontor skapas.
– Alla är olika och har olika behov vilket gör att det inte finns något multiverktyg som fungerar för alla. Därför bör ett kontor erbjuda olika miljöer och en nyckel är att få in en naturlig rörelse på kontoret.

Buller största problemet

Arbetslivsforskaren Susanna Toivanen studerar sambandet mellan arbetsliv och hälsa på arbetsplatsen. Hon menar att det finns många oidentifierade risker som måste beaktas vid planering av nya kontor. Risker som till exempel att livslängden ökar och därmed arbete vid högre åldrar, liksom hur hörseln kan komma att försämras med tiden.
– En faktor som påverkar de anställdas hälsa på kontoret är buller. Denna faktor tenderar att glömmas bort vilket är olyckligt. Detta trots att forskning visar att just buller kan vara det största problemet i ett kontorslandskap, menar Susanna.
Det finns många moderna lösningar för att få ner ljudnivån på arbetsplatsen, ljudabsorbenter för kontor och bullerskärmväggar som dämpar och absorberar oönskat buller i verkstaden till exempel.
– Bullerskärmar kan skärma av maskiner och därmed dämpa ljudet lokalt. Denna typ av skärmar har funnits länge, men de har blivit mer och mer populära i takt med ökat fokus på trygga och säkra arbetsmiljöer, konstaterar Henrik Lindén, produktchef på AJ Produkter. 

Högre fokus på skyddsutrustning

En trend på marknaden just nu är ökat fokus på mobila avspärrningar och skyddsutrustning.
– Kontor och industrimiljöer blir mer och mer mobila och det krävs därmed att även skyddsutrustningen är det. Det finns generellt sett många produkter för att förbättra arbetsmiljön och vi hjälper gärna till med konsultation om man är rådvill, berättar Henrik.

Generellt sett framhäver Henrik Lindén vikten av att alla på arbetsplatsen tar ansvar för arbetsmiljöarbetet, inte bara förlitar sig på ett eventuellt skyddsombud. Enkla saker att undersöka på arbetsplatsen är om farliga maskiner eller utrusning är uppmärkta med varningstejp. Även hala ytor på golv och trappor bör utrustas med halkskyddstejp och skyddsprofiler bör sättas på balkar så att man inte slår huvudet i dem. I kontorsmiljöer är det främst buller och ljudnivåer som är utmaningen. För det ändamålet finns ljudabsorbenter, som dessutom har utvecklats mycket designmässigt de senaste åren.
– Det gäller att få alla medarbetare att känna ansvar för sin arbetsmiljö. Det görs genom en engagerad och motiverad personalstyrka. En bra företagskultur sätter grunden, summerar Henrik.

Bli först med att få våra erbjudanden och reportage!

Vill du ta del av unika möjligheter, information om nya produkter och reportage om hur du kan göra din arbetsplats lite bättre? Anmäl dig till vårt kostnadsfria nyhetsbrev och bli först med att få våra bästa erbjudanden!
*När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så godkänner du vår integritetspolicy.