Tips för effektivare lagerlogistik

Tips för effektivare lagerlogistik

En genomtänkt lagerdesign förbättrar både det dagliga arbetet för lagerpersonalen och förenklar godshanteringen. Med digitala hjälpmedel för lagerhantering har du kontroll över vilka varor som har störst lageromsättning och med hjälp av den informationen kan du planera varulagrets uppbyggnad på ett effektivt sätt. Ett bra lagerflöde minskar risken för förseningar och felleveranser och ger nöjdare kunder. 

Lagerstyrning, lagerhantering och logistik

För att kunna planera inköp av varor kan ett digitalt lagerstyrningssystem användas. För att kunna tillgodose kundernas önskemål behöver du ha rätt produkter för lägsta möjliga kostnad vid samma tidpunkter som de efterfrågas. Genom lageroptimering kan du få lageromsättningen att öka och du undviker att bli fast med ett kostsamt överlager.

Gods lassas och lossas frekvent och för att veta exakt vad som finns i lager, hur mycket och på vilken plats behövs även ett system för lagerhantering. Smidig administration och systematisk förvaring är av största vikt för en vettig lagerlogistik. Med kunskap om godsets flöde genom lagret som grund bör lagerlokalens inredning planeras. Vi ger dig våra bästa tips för att ditt varulager ska få de mest gynnsamma förutsättningarna

Ha storsäljarna nära till hands 

Är de hög- och lågfrekventa varorna placerade på rätt ställe? För att lagerpersonalen ska slippa lägga tid på onödigt många och långa transporter, bör storsäljarna stå lättillgängligt, inte längst in i lokalen. Det är som i ett kök: köksknivar och kaffebryggare som används ofta står på diskbänken, medan glas och tallrikar finns i skåpen, och fonduegrytan i förrådet. Med motsvarande planering blir lagerarbetet snabbt mer effektivt. Var sak på rätt plats – ingenstans är detta mer berättigat än på lagret. 

Tänk på att ha fritt spelrum

När är lagret fullt? För att enkelt kunna ta emot och placera inkommande varor på rätt plats, är en fyllnadsgrad på 80–85 % idealisk. Då har du en stor fri lageryta att tillgå för tillfälliga omdisponeringar i samband med leveranstoppar. Att spelrummet är mindre ibland gör inget. Men om det blir en vana försvåras arbetet på daglig basis – och då börjar det bli kostsamt. I det läget har du två alternativ: Antingen optimera golvytan och öka lagerkapaciteten med fler hyllställ och pallställ, eller skaffa en större lokal.

Uppdatera inredningen löpande 

Har godset ni hanterar förändrats? Och är förändringen bestående? Då är det dags att agera. Nyckeln till effektiv lagerhantering är att ha utrustning anpassad efter godset i sig – en justering som bör göras löpande. För om delar av sortimentet blivit mindre, men ligger kvar på lagerhyllor anpassade efter tidigare, större mått, lagrar du mycket luft. Samtidigt omöjliggörs en ökning av lagerkapaciteten. Men, om hyllornas djup anpassas efter de nya förutsättningarna frigörs golvyta för fler hyllställ – och ökad kapacitet.  
 
Ett annat tips för att få ut mer av ditt lager är att utnyttja takhöjden fullt ut genom att välja tillräckligt höga pallställ och hyllställ. Tänk dock på att väldigt djupa och högt placerade hyllplan försvårar åtkomligheten för personalen om det är ett plocklager.

Underlätta jobbet på lagret 

Har kundtjänst noterat ett ökat antal klagomål om felplock och skadade varor på sistone? Då är det läge att se över lagerpersonalens arbetsförhållanden, där onödigt långa transportvägar och krångliga plockrutiner kan ställa till många problem. För när möjligheten att sköta sitt arbete försvåras av omständigheter som den enskilde inte kan påverka, blir följden ofta stress. Den stressen kan lätt leda till fel i arbetet – som kunderna i sin tur kommer att uppfatta som slarv och bristande kvalitet. 
 
Medarbetarna är en resurs vars välmående påverkar hela verksamheten. Att ge dem förutsättningar att göra ett bra jobb är följaktligen en investering i både kvalitet och effektivitet.

Hjälpmedel för orderplockning

Vad gör man då för att underlätta jobbet på lagret? Mycket handlar om att ha ordning och vinna tid. Prio ett är att varje produkt har sin egen plats i hyllorna, är tydligt uppmärkt och lätt att hitta. Det är även viktigt att ha välutrustade packbord nära till hands för att förenkla emballeringen. Tänk på att ha flera bord så att ingen behöver köa – en onödig tidstjuv.   
 
Vagnar, kärror och lyfthjälpmedel har dubbla funktioner, genom att både förenkla arbetet och säkra ergonomin. Miljöstationer på strategiska ställen är också bra. Då går förbrukat material direkt till återvinning utan tidspillan, samtidigt som ni undviker nedskräpning och stopp i transportgångarna. 

Läs mer om lyftteknik och hur du ska göra för att lyfta rätt!

Ge kunderna vad de vill ha 

Tvingas ni ibland tacka NEJ till affärer för att lagret inte hinner med? Eller händer det att den aktuella leveranstiden är så lång att kunderna ger upp och går vidare? Då finns det skäl att agera för att vända utvecklingen och skapa ett lager som kan upprätthålla den servicenivå som kunderna förväntar sig.  
 
Oavsett om du vill åtgärda ett problem eller bara undrar vilka lagerprodukter som blir bäst, så kan våra lagerexperter vara till hjälp. Vi har som mål att ge dig en optimal lagerlösning utifrån dina behov och inget är för smått eller för stort när du vänder dig till oss. Lyft luren så har du tagit första steget mot en genomtänkt lagerlösning, som både kunder och medarbetare kommer att vara nöjda med.

FAQ

Lageroptimering innebär att godset på lagret matchar kundernas efterfrågan. Rätt varor, i korrekt mängd, vid rätt tidpunkt.
Lasten ska vara säkrad framåt, bakåt och åt sidorna för att undvika olyckor. Transportstyrelsens regler för lastsäkring ska följas.
Ett färdigvarulager är ett lager som innehåller färdigproducerade varor och handelsvaror.
Ett råvarulager består av råvaror och förnödenheter hos tillverkande företag.
Om lagret fylls till 100 %  försämras flexibilitet och godshantering. En fyllnadsgrad på 80–85 % brukar vara optimal.
Lageromsättningshastighet är ett mått på hur många gånger lagergodset byts ut genom försäljning under en given tidsperiod.
Ett lagersystem är en mjukvara som används för att förenkla lager- och logistikverksamheten hos företag. Det kallas även WMS (Warehouse Management System).

Ta hjälp av våra inredningsexperter!

Vi på AJ Produkter finns alltid här för att hjälpa dig med en inredningslösning som är anpassad till just din verksamhet. Kontakta oss om du har frågor kring val av tyg, behöver låna inspiration eller vill veta vilka alternativ som skulle passa din lokal bäst. Så kan vi berätta mer om dina valmöjligheter.
Typ av organisation
Beskriv ditt ärendeBilaga
Genom att klicka på skicka så bekräftar jag att jag har läst integritetspolicyn.

Få nyheter och inspiration direkt till inkorgen

Prenumerera på nyhetsbrevet och få erbjudanden och tips kring hur du kan förbättra arbetsmiljön för dig och dina medarbetare. Det är helt gratis och du kan enkelt avsluta prenumerationen när som helst. 
Vänta...
*När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så godkänner du vår integritetspolicy.