E-handeln ökar – är lagret redo?

E-handeln ökar – är lagret redo?

I takt med e-handelns tillväxt tappar butiksledet mark, medan slutkunderna får en allt större roll i leveranskedjan. Detta påverkar naturligtvis jobbet på lagret och nedan listar vi några steg som kan vara till hjälp i övergången mot ett mer e-handelsanpassat lagerflöde.

Det är dags att tänka om 

Förut lastades en pall med X antal varor en gång i veckan och skickades till en butik. Jobbet klart. Nu beställs samma varor av slutkunderna direkt, vilket innebär att de plockas och emballeras en och en under veckans alla dagar för att därefter sändas till X antal olika adresser – med en betydligt större samlad arbetsinsats som följd. 
 
Trots skillnader i arbetssätt mellan det traditionella köpmönstret och e-handeln, använder många företag fortfarande samma lagerlösning. Inte konstigt då om dedikerade ytor inte räcker till och det  
ibland uppstår flaskhalsar i arbetet. Lyckligtvis går det att anpassa sig till de nya förutsättningarna relativt snabbt genom riktade insatser inom områdena organisation, utrustning och bemanning.

Har ni organiserat lagret rätt?

Eftersom olika typer av gods kräver olika lagringsyta och hjälpmedel, är det bra att dela upp lagret mellan plock- och pallhantering. Då kan personal med skilda uppgifter arbeta effektivt utan att störa varandra. Dessutom får ni en mer logisk placering av godset som underlättar det manuella plocket. 
 
Just plockarbetet av enskilda produkter är den del av lagerjobbet som ökar mest när e-handeln tar fart på allvar. Finns det enstaka artiklar som är extremt populära, kan hanteringen av dessa med fördel läggas på ett externt lager för att inte snedbelasta de egna resurserna. Tredjepartslogistik kan även användas för att ge hela verksamheten avlastning, exempelvis under säsongstopparna. Läs gärna våra tips om lagerlogistik.

Har personalen rätt utrustning? 

I takt med att de manuella uppgifterna blir fler, ökar även behovet av praktiska hjälpmedel. Använd pallyftare, rullcontainrar och transportvagnar för att förenkla gångtransporterna. Vi rekommenderar gärna plockvagnar, som även gör det lätt att komma åt gods på höjden och organisera plocket. Ett välutrustat packbord effektiviserar emballeringsarbetet då allt förpackningsmaterial finns samlat inom bekvämt och ergonomiskt räckhåll. Tänk på att dimensionera antalet vagnar och bord så att personalen inte behöver köa för att kunna utföra sitt arbete – en onödig tidsspillan. 
 
Att sortimentsanpassa förvaringen är också viktigt. Tydligt uppmärkta hyllor i lämplig arbetshöjd, smådelsbackar för de minsta artiklarna och kemikalieskåp om ni hanterar farligt gods bidrar både till effektiviteten och en trygg och säker arbetsmiljö. En annan viktig sak är miljöstationer – har ni ett antal sådana nära till hands kan uttjänt material snabbt läggas till återvinning och så slipper ni onödiga stopp i transportgångarna.

Se våra lagerhyllor här

Har ni rätt bemanning? 

När handlas det som mest över internet? Svar: På kvällar och helger. Det innebär att personalen på ett e-handelslager har mer att göra på förmiddagarna och att måndagen är veckans mest hektiska dag. Försäljningen under Singles Day, Black Week och julhandeln ställer också helt andra krav än en tisdag veckan före löning i februari/mars. Därför är frågan: Hur gör ni på ditt lager för att klara av dessa ibland extrema variationer i arbetsbeläggningen?  
 
Oavsett om ni litar till egna resurser eller tar hjälp av inhyrd personal, behöver ni en genomtänkt plan för hur ni hanterar bemanningen, både under topparna och dalarna. För något alternativ finns inte – service är A och O i e-handeln. 

Lagret måste alltid leverera  

Kan vi inte köra på i gamla spår, det har ju gått förut? Nej, hela processen – från order till leverans – måste fungera för att kunderna ska bli nöjda. Det är som upplevelsen på en restaurang. Där hjälper det inte att mottagandet och beställningen håller världsklass om du tvingas vänta i en evighet tills maten kommer på bordet. Då lär du inte återvända. Samma sak gäller i e-handeln: Även om sajten är bra och ett köp går smidigt, måste leveransen också motsvara förväntningarna om det ska bli nya affärer. Så enkelt är det.

Få nyheter och inspiration direkt till inkorgen

Prenumerera på nyhetsbrevet och få erbjudanden och tips kring hur du kan förbättra arbetsmiljön för dig och dina medarbetare. Det är helt gratis och du kan enkelt avsluta prenumerationen när som helst. 
Vänta...
*När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så godkänner du vår integritetspolicy.