Sex steg mot ett bättre lagerflöde

Det finns en tydlig koppling mellan nöjda kunder – som fortsätter att handla av ditt företag – och ett väl fungerande lager. Brister på lagret brukar nämligen leda till förseningar och felleveranser, och ibland även till skador på varorna i sig. Eftersom detta kan få kunderna att byta leverantör, finns det goda skäl att kolla upp hur lagerflödet fungerar – och snabbt åtgärda eventuella brister.

Ha storsäljarna nära till hands 

Är de hög- och lågfrekventa varorna placerade på rätt ställe? För att lagerpersonalen ska slippa lägga tid på onödigt många och långa transporter, bör storsäljarna stå lättillgängligt, inte längst in i lokalen. Det är som i ett kök: köksknivar och kaffebryggare som används ofta står på diskbänken, medan glas och tallrikar finns i skåpen, och fonduegrytan i förrådet. Med motsvarande planering blir lagerarbetet snabbt mer effektivt. Var sak på rätt plats – ingenstans är detta mer berättigat än på lagret. 

Tänk på att ha fritt spelrum

När är lagret fullt? För att enkelt kunna ta emot och placera inkommande varor på rätt plats, är en fyllnadsgrad på 80–85 % idealisk. Då har du en stor fri lageryta att tillgå för tillfälliga omdisponeringar i samband med leveranstoppar. Att spelrummet är mindre ibland gör inget. Men om det blir en vana försvåras arbetet på daglig basis – och då börjar det bli kostsamt. I det läget har du två alternativ: Antingen optimera golvytan och öka lagerkapaciteten med fler hyllställ, eller skaffa en större lokal.

Uppdatera inredningen löpande 

Har godset ni hanterar förändrats? Och är förändringen bestående? Då är det dags att agera. Nyckeln till effektiv lagerhantering är att ha utrustning anpassad efter godset i sig – en justering som bör göras löpande. För om delar av sortimentet blivit mindre, men ligger kvar på hyllor anpassade efter tidigare, större mått, lagrar du mycket luft. Samtidigt omöjliggörs en ökning av lagerkapaciteten. Men, om hyllornas djup anpassas efter de nya förutsättningarna frigörs golvyta för fler hyllställ – och ökad kapacitet.  
 
Ett annat tips för att få ut mer av ditt lager är att utnyttja takhöjden fullt ut. Tänk dock på att väldigt djupa och högt placerade hyllplan försvårar åtkomligheten för plockpersonalen.

Underlätta jobbet på lagret 

Har kundtjänst noterat ett ökat antal klagomål om felplock och skadade varor på sistone? Då är det läge att se över lagerpersonalens arbetsförhållanden, där onödigt långa transportvägar och krångliga plockrutiner kan ställa till många problem. För när möjligheten att sköta sitt arbete försvåras av omständigheter som den enskilde inte kan påverka, blir följden ofta stress. Den stressen kan lätt leda till fel i arbetet – som kunderna i sin tur kommer att uppfatta som slarv och bristande kvalitet. 
 
Medarbetarna är en resurs vars välmående påverkar hela verksamheten. Att ge dem förutsättningar att göra ett bra jobb är följaktligen en investering i både kvalitet och effektivitet.

Se till att ha rätt hjälpmedel

Vad gör man då för att underlätta jobbet på lagret? Mycket handlar om att ha ordning och vinna tid. Prio ett är att varje produkt har sin egen plats i hyllorna, är tydligt uppmärkt och lätt att hitta. Det är även viktigt att ha välutrustade packbord nära till hands för att förenkla emballeringen. Tänk på att ha flera bord så att ingen behöver köa – en onödig tidstjuv.   
 
Vagnar, kärror och lyfthjälpmedel har dubbla funktioner, genom att både förenkla arbetet och säkra ergonomin. Miljöstationer på strategiska ställen är också bra. Då går förbrukat material direkt till återvinning utan tidspillan, samtidigt som ni undviker nedskräpning och stopp i transportgångarna. 

Ge kunderna vad de vill ha 

Tvingas ni ibland tacka NEJ till affärer för att lagret inte hinner med? Eller händer det att den aktuella leveranstiden är så lång att kunderna ger upp och går vidare? Då finns det skäl att agera för att vända utvecklingen och skapa ett lager som kan upprätthålla den servicenivå som kunderna förväntar sig.  
 
Oavsett om du vill åtgärda ett problem eller bara undrar vilka lagerprodukter som blir bäst, så kan våra lagerexperter vara till hjälp. Vi har som mål att ge dig en optimal lagerlösning utifrån dina behov och inget är för smått eller för stort när du vänder dig till oss. Lyft luren så har du tagit första steget mot en genomtänkt lagerlösning, som både kunder och medarbetare kommer att vara nöjda med.

Bli först med att få våra erbjudanden och reportage!

Vill du ta del av unika möjligheter, information om nya produkter och reportage om hur du kan göra din arbetsplats lite bättre? Anmäl dig till vårt kostnadsfria nyhetsbrev och bli först med att få våra bästa erbjudanden!