Värdeförvaring - Förvara & skydda dina värdesaker säkert

Förvara värdesaker & hemliga dokument - guide

Psst: Läs tipsen om hur du förvarar hemliga dokument och dina värdesaker.

Läs vår guide

Värdeförvaring & Värdeskåp för säker förvaring av värdesaker

AJ Produkter erbjuder ett brett utbud av brandklassade och inbrottsskyddande skåp för både små och stora förvaringsbehov. Vi har också ett stort sortiment av nyckelskåp med kodlås. Med ett varierande utbud av skåp i olika prisklasser, storlekar och utföranden hittar du garanterat ett skåp som du kan lita på.

Så väljer du rätt värdeskåp

Värdeförvaringsskåp ger ett stöldfördröjande skydd för mindre stöldbegärliga föremål. Skåpen är inte certifierade för stöld eller brandskydd. De lämpar sig för förvaring av föremål med lågt försäkringsvärde i miljöer som hotell, kontor, butiker och hem. Vi rekommenderar att du förankrar värdeförvaringsskåpet i golv eller vägg. Stöldskyddsskåp är inbrottstestade och certifierade enligt EN 14450. Skåpen utsätts för regelrätta inbrottsförsök och klassas i S1 (lägre inbrottsskydd) eller S2 (högre inbrottsskydd). Stöldskyddsskåp ska ha säkerhetslås som är klassade enligt EN 1300 samt vara förberedda för förankring. Många stöldsskyddsskåp är även brandklassade. Säkerhetsskåp är kraftigt byggda stöldskyddande skåp. De passar för förvaring av exempelvis vapen. Skåpen är testade och certifierade enligt svensk standard SSF 3492. Eftersom säkerhetsskåp är främst avsedda att skydda mot stöld är de inte brandtestade. Värdeskåp ger ett starkare skydd än både stöldsskyddsskåp och säkerhetsskåp. Värdeskåp är inbrottstestade och certifierade enligt standard EN 1143-1. Under testen utsätts värdeskåpen för regelrätta inbrottsförsök och klassificeras i grades. Ju högre grade, desto högre värde godkänner försäkringsbolaget att du förvarar i ditt skåp. Många värdeskåp är även brandklassade för att ge ett komplett skydd mot stöldförsök och brand. Brandskyddande skåp eller Brandsäkra arkiv- och dokumentskåp skyddar papper mot brand men är inte inbrottstestade. Skåpen lämpar sig för förvaring av kontrakt, korrespondens, journaler, affärshandlingar och liknande dokument. Det finns flera olika testnormer för brandsäkra dokumentskåp, såsom NT Fire 017, UL, EN 15659 och EN 1047. Skåpen får en brandklassificering som anger hur många minuter de skyddar innehållet mot brand. Brandklasserna P60, P90 och P120 skyddar papper mot brand i 60, 90 respektive 90 minuter. Digitala media såsom USB-minnen, hårddiskar och CD-skivor är mycket känsligare mot värme än papper och kan inte förvaras brandsäkert i ett brandsäkert dokumentskåp. Det kan därför vara bra att komplettera ditt förvaringsskåp med en datamediainsats som är särskilt testad och klassificerad för just digitala media. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig att välja en värdeförvaring som passar just dina behov! AJ Produkter – oväntat mycket värdeförvaring.