Tillitsbaserat ledarskap

Tillitsbaserat ledarskap

Hur skapar man ett motiverat och engagerat arbetslag i en snabbföränderlig värld? Tillitsbaserat ledarskap, med sin fokus på öppenhet, tillit och respekt, kan vara svar på denna fråga - och en katalysator till arbetsplatsens framgång. Men vad innebär det egentligen att använda tillitsbaserad styrning och vilka är de potentiella fördelarna och nackdelarna med det på en arbetsplats?

Som familjeägt företag med 21 marknader arbetar vi själva ständigt med vår egen ledarskapsutveckling. Men vi har också arbetat med entreprenörer och företagsledare i 45 år. Så låt oss hjälpa dig med arbetsplatsinredning – och bidra till din kunskap om ledarskap, exempelvis tillitsbaserat ledarskap.


Vad är tillitsbaserat ledarskap?

Tillitsbaserat ledarskap fokuserar på att skapa förtroende mellan ledare och medarbetare genom att ge ansvar och stärka medarbetarnas, både enskilt och i grupp, engagemang och självständighet. Ledarskapsmodellen betonar att ledare bör ge ansvar och stärka sina medarbetare, vilket ökar deras motivation och produktivitet, snarare än att fokusera på kontroll och att ge order. Ledaren agerar mer som en coach, ger information och frihet att fatta beslut inom organisationens ramar, samt ger feedback och stöd för medarbetarnas utveckling.

Två personer pratar med varandra i en kontorsmiljö.

Arbeta med tillitsbaserat ledarskap

Som chef går arbetet med tillitsbaserat ledarskap bortom att bara beordra – det handlar om att bygga starka relationer, etablera gemensamma mål och tillåta dina medarbetare att växa. Det kräver att du som chef lyssnar på, värderar och hämtar in input från alla teammedlemmar. I en värld som snabbt förändras är det lätt att som ledare sträva efter kontroll och att arbeta starkt hierarkiskt med toppstyrning. Som en tillitsbaserad ledare är lösningen den motsatta.

För medarbetare betyder tillitsbaserat ledarskap att kunna ta initiativ och eget ansvar men inte glömma att en av framgångsfaktorerna är det kollektiva arbetet. Det ger medarbetare möjlighet att testa sina ideér och ta risker på ett säkert och stödjande sätt – med support både från ledare och kollegor.

Läs om hur du bäst tar emot och ger konstruktiv kritik

Fördelar och nackdelar

Som med alla ledarskapsteorier finns det både positiva och negativa åsikter om tillitsbaserat ledarskap. Den passar inte för alla medarbetare eller på alla arbetsplatser.

Här kan du läsa mer om ledarskapSummering

Tillitsbaserat ledarskap är en metod som syftar till att skapa förtroende mellan ledare och medarbetare genom att ge ansvar och uppmuntra engagemang och självständighet. Detta genom att ledaren agerar mer som en coach än en auktoritär figur. Fördelarna med denna modell inkluderar högre initiativförmåga och motivation bland medarbetare och att det ger en tryggare arbetsmiljö. Nackdelar kan vara en risk för missbruk av tillit, att det krävs mycket för att bygga upp det och utmaningen att få samtliga medarbetare att vilja arbeta kollektivt.

FAQ

Tillitsdelegationen var aktiv mellan 2016-2020 och hade som uppdrag att sprida kunskapen om hur statliga myndigheter kunde utveckla en mer tillitsbaserad styrning i sina egna organisationer samt hur erfarenheter av både idé- och verksamhetsutveckling skulle kunna spridas även efter att verksamheten hade avslutat sitt arbete.
NPM, eller New Public Management, är ett samlingsbegrepp för reformer av hur den offentliga sektorn, exempelvis sjukhus och skolor, drivs och styrs. Dessa metoder är ofta inspirerade av det privata näringslivet.
Tillit skapar oftast tillit, så att om du som chef visar att du litar på dina medarbetare är chansen betydligt större att medarbetare visar tillit till dig. Att få förtroende får de flesta att bli mer benägna att vilja prestera, och bete sig, bra.
En styrmodell är ett gemensamt ramverk som förklarar hur organisationer styr och följer upp sin verksamhet. Detta för att skapa förutsättningar för ett agerande i linje med strategin hos samtliga medarbetare. 

Få nyheter och inspiration direkt till inkorgen

Prenumerera på nyhetsbrevet och få erbjudanden och tips kring hur du kan förbättra arbetsmiljön för dig och dina medarbetare. Det är helt gratis och du kan enkelt avsluta prenumerationen när som helst. 
Vänta...
*När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så godkänner du vår integritetspolicy.