Konsten att ta emot och ge konstruktiv kritik

Konsten att ta emot och ge konstruktiv kritik

Kritik är ett känsligt ämne, särskilt på en arbetsplats. Få personer tycker om att bli kritiserade, men feedback är en möjlighet utvecklas. Vare sig du är chef eller medarbetare är det viktigt att kunna både ge och ta emot kritik. Om det görs på rätt sätt kan samarbetet och förståelsen för den andres arbetssituation förbättras. Konstruktiv kritik är ett värdefullt verktyg för att uppnå positiva förändringar på såväl ett personligt som organisatoriskt plan.

Vad är kritik?

Kritik är ett laddat ord som för de flesta inte klingar särskilt trevligt. Det är inte så konstigt för vem gillar att bli kritiserad? Enligt Svensk ordbok betyder kritik följande: angrepp på någon genom påpekande av misstag och felaktigheter. Som andra tolkning står det: värderande granskning av förtjänster och brister. Det innebär att kritik också kan vara uppskattande. Kort sagt är kritik en eller flera personers utvärdering av andras arbete, verk eller prestation. Kritik kan vara både positiv och negativ. Ofta används ordet feedback istället eftersom de flesta upplever det som vänligare.

Varför ska man ge kritik?

När kritik ges på ett konstruktivt sätt får vi en möjlighet att utvecklas och bli bättre på vårt arbete. Alltför vanligt är att vi kör på i gamla fotspår och gör som vi alltid har gjort. Därför är det värdefullt att få en kollegas eller chefs synpunkter. De kan se sådant som vi själva missat när vi är mitt uppe det dagliga arbetet.

Detsamma gäller omvänt. När du ger konstruktiv kritik till en kollega kan det förhoppningsvis medföra att ert samarbete flyter på bättre efteråt. En enkel justering kan förbättra arbetsflödet och det är till fördel för alla. Var inte rädd för att ta upp sådant som du ser kan förbättras, men gör det sakligt och med respekt för din kollegas känslor.

Hur ger man kritik?

Tänk noga igenom om det du vill framföra till din kollega. Är det verkligen relevant kritik eller är det du själv som vantrivs med din arbetssituation och letar fel? Vad kan du själv göra för att saker ska fungera bättre?

Meningen med konstruktiv kritik är att den ska hjälpa mottagaren att utvecklas. Det är viktigt att du tar upp de saker som fungerar bra. Alltför ofta glömmer vi bort att ge beröm när allt flyter på och arbetet utförs korrekt och i tid. När du påtalar sådant som kan göras bättre ska du också förklara varför och vara beredd att diskutera hur medarbetaren ska gå till väga. Det kanske behövs förändringar som är utanför den enskilde medarbetarens kontroll. För en trygg och kreativ arbetsmiljö är det viktigt att lyssna på varandra och försöka förstå den andres synvinkel.

Tänk på det här när du ska ge kritik:

  • Beröm kan gärna ges inför andra, men negativ kritik ska alltid ges enskilt.
  • Fokusera på det positiva när du ger konstruktiv kritik.
  • Kom inte med personangrepp, var alltid saklig.
  • Kom ihåg att syftet är att hjälpa din medarbetare och kollega att bli ännu bättre på sina arbetsuppgifter.
  • Avsluta alltid med något positivt!

Hur tar man emot kritik?

Hur reagerar du själv på att ta emot kritik? Blir du arg och ledsen eller kan du lyssna på vad som faktiskt sägs? Försök att inte ta det personligt och lyssna istället på fakta. Ställ frågor om du anser att kritiken är otydlig. När du är på det klara med vad kritiken gäller behöver du göra en analys. Du kan alltid be att få återkomma med respons senare om du känner att du behöver tänka över vad som sagts. Det kan vara en bra strategi om ordväxlingen blivit hetsig. Var ärlig mot dig själv. Är kritiken befogad eller är den orättvis? Kom ihåg att det aldrig är acceptabelt med personangrepp.

Ge kritiken till den det gäller

Smyg inte runt och prata bakom ryggen på personen som du anser behöver förbättra sin arbetsinsats. Det leder inte till någon förändring utan skapar bara en negativ arbetsmiljö. Många tycker det är obehagligt att kritisera någon annan men har samtidigt ett behov av att uttrycka sitt missnöje. Vänd dig istället till den det gäller och förklara hur ditt arbete påverkas. Låt den andra personen ge sin sida av saken och försök hitta en lösning tillsammans. Om du upplever att du inte når fram med dina åsikter ska du tala med din chef för att hjälp att reda ut situationen.

Gör kritik till en vana på arbetsplatsen

Avdramatisera kritik genom att göra återkoppling till en vana. Uppmuntra varandra när ni gjort något bra och säg genast till på ett trevligt sätt om något blivit fel. Börja med att fråga hur personen i fråga tänkt eller varför en uppgift blivit försenad. Ofta finns det omständigheter som du inte känner till. När vi kommunicerar öppet och direkt med varandra undviks många missförstånd. Avsätt gärna tid för att prata om hur ni vill att det ska fungera.

Innan du ger feedback är det bra om du funderar över ifall det är lämpligast att prata om det enskilt på ett inbokat möte eller om det är något som du kan ta upp mer i förbigående. Visa alltid respekt och ha i åtanke att även om du själv inte tar illa upp av kritik kan din medarbetare vara mer känslig. Att visa lyhördhet bidrar till ett bra arbetsklimat.

Här kan du läsa mer om ledarskap

Tips! Sandwichmetoden

Kanske har du hört talas om sandwichmetoden. Den är enkel och fungerar ofta bra. Börja med att ta upp positiva saker. Efter det ger du din kritik på ett så konstruktivt sätt som möjligt och avslutar sedan med något positivt.

Om det gäller allvarliga brister

Om kritiken gäller något allvarligt som exempelvis trakasserier eller säkerhetsföreskrifter som inte följs bör du som medarbetare informera din chef. Du som är chef bör i din tur koppla in HR-avdelningen eller en bolagsjurist om ett brott misstänks ha begåtts. De kan hjälpa dig att gå vidare med en eventuell polisanmälan.

Sammanfattning

Kritik kan vara både positiv och negativ. Gör återkoppling till ett naturligt inslag i arbetsveckan så blir det inte lika laddat. Ge konstruktiv och genomtänkt kritik. Fundera alltid över om kritiken är nödvändig innan du ger den. Ge alltid mer positiv än negativ kritik. När du mottar kritik ska du försöka att inte ta det personligt. Fundera över om kritiken är befogad och vad du kan göra för att förbättra ditt arbetssätt.

FAQ

Konstruktiv kritik ger feedback på en prestation eller ett beteende för att en person ska ges möjlighet att förbättra sig. Att kritisera handlar däremot ofta om negativa kommentarer om prestation, beteende eller åsikt utan att ge vägledning om hur en förbättring är möjlig. 
Kritisera beteenden, men inte person. Dela med dig av dina observationer och förklara vad som kan förbättras. Ge feedback regelbundet och inte bara när det uppstår problem. Då kan du skapa en kultur av kontinuerlig förbättring. 
Konstruktiv kritik fokuserar på beteende eller prestation, och inte på person. Den har till syfte att hjälpa en person att förbättra sig. 
Konstruktiv kritik fokuserar på beteendet eller prestationen, och inte personen. Den vill hjälpa personen att förbättra sig och bidrar till en positiv arbetsmiljö där anställda känner sig uppmuntrade och motiverade att fortsätta att utvecklas. 
Konstruktiv kritik är en typ av feedback som ger en person möjlighet att förbättra sig. Dela med dig av dina observationer och förklara vad som kan förbättras. Ge feedback regelbundet och inte bara när det uppstår problem. Då kan du skapa en kultur av kontinuerlig förbättring. 
Kritisera beteenden, men inte person. Dela med dig av dina observationer och förklara vad som kan förbättras. Ge feedback regelbundet och inte bara när det uppstår problem. Då bidrar du till att skapa ett positivt arbetsklimat. 
Om du upplever att du blir illa behandlad på arbetsplatsen kan du göra en anmäla till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Arbetsgivaren har också skyldigheter enligt arbetsmiljölagen. Bland annat ska arbetsgivaren snabbt ge hjälp och stöd vid förekomst av mobbning.
Det finns flera lämpliga alternativ på svenska som kan användas istället för ordet feedback: återkoppling, respons, reaktion, synpunkter och kommentarer.
Återkoppling ger bekräftelse på att utfört arbete uppmärksammats vilket kan upplevas positivt. När återkoppling är en naturlig del av arbetet kan samspelet mellan medarbetarna förbättras och förståelsen för varandras perspektiv öka.
De personer som har svårast att ta emot kritik har ofta dåligt självförtroende. Även om kritiken gäller exempelvis arbetsmetoder kan de ta det som kritik mot den egna personen vilket gör att de mår dåligt.
Förbered dig och skriv ned tydliga argument för det du inte tycker fungerar. Ta bara upp sådant som påverkar din egen arbetssituation. Boka en tid och framför kritiken i enrum.

Få nyheter och inspiration direkt till inkorgen

Prenumerera på nyhetsbrevet och få erbjudanden och tips kring hur du kan förbättra arbetsmiljön för dig och dina medarbetare. Det är helt gratis och du kan enkelt avsluta prenumerationen när som helst. 
Vänta...
*När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så godkänner du vår integritetspolicy.