Transformativt ledarskap

Transformativt ledarskap

Transformativt ledarskap är en teori om ledarskap där ledaren och teamet tillsammans arbetar utanför sina direkta egenintressen och vinning. Efter att ha identifierat nödvändig förändring skapar ledaren en vision för att tillsammans med sina medarbetare vägleda förändringen. Den transformativa ledaren är engagerad, uppmuntrande och utgör en inspiration och förebild för sina medarbetare.

Som familjeägt företag med 21 marknader arbetar vi själva ständigt med vår egen ledarskapsutveckling. Men vi har också arbetat med entreprenörer och företagsledare i 45 år. Så låt oss hjälpa dig med arbetsplatsinredning – och bidra till din kunskap om ledarskap, exempelvis transformativt ledarskap.


Vad är transformativt ledarskap?

Teorin om det transformativa ledarskapet utvecklades på slutet av 70-talet av James MacGregor Burns och bygger på att en inspirerande ledare motiverar medarbetarna att jobba mot gemensamma mål. Genom att bygga upp tillit och vara en förebild skapar ledaren en trygg arbetsmiljö där varje medarbetare uppmuntras att utvecklas och förbättra sina prestationer. MacGregor Burns uttryckte att "ledare och följare får varandra att avancera till en högre nivå av moral och motivation”.

Bernard M. Bass vidareutvecklade modellen på 80-talet och formulerade de fyra delar som numera kan sägas utgöra grunden för den transformativa ledaren.

De fyra delarna i transformativt ledarskap:

  • Agera förebild: ledaren blir en trovärdig moralisk förebild för medarbetarna bland annat genom att föregå med gott exempel och efterleva de egna värderingarna.
  • Inspirerande motivation: ledaren visar upp tydliga visioner och målbilder som motiverar och inspirerar. Det hjälper medarbetarna att se hur de bidrar till helheten.
  • Intellektuell stimulans: ledaren uppmuntrar medarbetarna att komma med egna idéer om vilka förändringar som behöver genomföras för att nå de uppsatta visionerna.
  • Individuell omtanke: ledaren visar ett genuint intresse för sina medarbetare och vad de vill åstadkomma. Ledaren ser även till så att medarbetare har rätt färdigheter för att utföra sitt jobb och därmed känner motivation.

Motivation genom självbestämmandeteorin

Självbestämmandeteorin (SBT eller Self-determination theory, SDT) är en psykologisk teori som handlar om människors motivation, välbefinnande och personliga utveckling och hur dessa faktorer påverkas av omständigheter i vår omgivning. Den bygger på tanken att människor har en naturlig strävan att växa, utvecklas och fungera optimalt. Självbestämmelseteorin fokuserar på tre grundläggande psykologiska behov: autonomi, kompetens och tillhörighet. Man utgår också ifrån att det finns två grundläggande typer av motivation: inre motivation och yttre motivation.

Att kombinera den transformativa modellen och självbestämmandeteori är ett bra sätt att gifta samman de fyra delarna i transformativt ledarskap och hur man som ledare får sina medarbetare att känna motivation.

Läs om hur du bäst tar emot och ger konstruktiv kritik

Transformativt eller pseudotransformativt ledarskap

Det kan vara svårt att särskilja en transformativ ledare från en pseudotransformativ ledare. Eftersom den här modellen bygger på att ledaren inte ser till egen vinning är de personliga egenskaperna väsentliga för i hur stor grad ledarskapet verkligen är äkta transformativt. Utåt sett kan det verka som om den pseudotransformativa ledaren drivs av en osjälvisk strävan för företagets och medarbetarnas bästa, men det behöver inte betyda att den inre motivationen, eller målet, är densamma.

Fördelar och nackdelar

Som med alla ledarskapsteorier finns det både positiva och negativa åsikter om transformativt ledarskap. Den passar inte för alla medarbetare eller på alla arbetsplatser.

 

Det finns flera fördelar med ledarskapsmodellen, både på individ- och organisationsnivå:

  1. Ökat engagemang: transformativt ledarskap kan leda till högre engagemang, arbetsmoral och teamkänsla eftersom metoden går ut på att stärka och motivera medarbetarna.
  2. Stärkt kreativitet: genom att uppmuntra ett öppet sinne och kreativt tänkande kan transformativt ledarskap leda till nya idéer och lösningar.
  3. Förbättrad arbetsprestation: transformativa ledare kan inspirera medarbetarna att överträffa sina egna förväntningar, vilket kan resultera i bättre prestationer.


Trots många fördelar kan det också finnas nackdelar med transformativt ledarskap:

  1. Tidskrävande: transformativt ledarskap kan vara tidskrävande då det kräver att ledaren aktivt engagerar sig i varje enskild medarbetares utveckling och målsättning.
  2. Brist på struktur: transformativt ledarskap kan leda till mycket förändring i ett högt tempo och brist på tydliga riktlinjer, vilket kan skapa otydlighet, förvirring och stress för medarbetarna.
  3. Risk för överdriven optimism: transformativa ledare kan ibland vara lite för optimistiska och underskatta risker, vilket kan leda till dåliga beslut och negativa konsekvenser.

Sammanfattning:

Transformativt ledarskap utvecklades av James MacGregor Burns och är en ledarskapsmetod där ledaren och medarbetare tillsammans arbetar bortom deras individuell vinning för att skapa förändring och nå gemensamma mål. Ledares roll är att vara engagerad, uppmuntrande och stärka sina medarbetare både som grupp och individuellt. Transformativt ledarskap är uppbyggt av fyra delar: att agera förebild, inspirerande motivation, intellektuell stimulans och individuell omtanke.

Här kan du läsa mer om ledarskap

FAQ

Att använda ett transformativt ledarskap är ett effektivt sätt att skapa engagerade och välmående medarbetare då modellen uppmuntrar till personlig utveckling, men också teamkänsla. Därför passar det på de flesta arbetsplatser där det finns utrymme för detta sätt att leda. Det är dock ingen snabblösning utan en ledarskapsstil som behöver kontinuerligt underhåll och används långsiktigt.
En transformativ ledare prioriterar medarbetarna och fokuserar på att framhäva deras goda egenskaper och uppmuntra genom bl.a engagemang. Den transaktionella ledaren använder belöningar eller bestraffningar beroende på hur medarbetarna presterar i sina uppgifter.
James MacGregor Burns (1918-2014) var en amerikansk historiker, politisk forskare och författare som skrev flera böcker, däribland boken Leadership som samlade hans teorier kring ledarskap.
Bernard M. Bass (1925-2007) var en amerikansk professor och forskare som huvudsakligen var känd för sitt arbete inom ledarskapsforskning. När han gick i pension var han den mest citerade ledarskapsforskaren i världen.
Att ledaren på ett uppmuntrande och engagerat sätt involverar medarbetaren i både sin egen utveckling och utvecklingen av verksamheten.
Utvecklande ledarskap är en ledarskapsmodell som genom forskning utgår från transformativt ledarskap. Både modellerna är ledarskapsstilar som fokuserar på att skapa positiva förändringar inom organisationen och att främja medarbetarnas tillväxt och utveckling. Utvecklande ledarskap är svenska Försvarsmaktens ledarskapsmodell.
De amerikanska psykologerna Edward L. Deci och Richard Ryan.

Få nyheter och inspiration direkt till inkorgen

Prenumerera på nyhetsbrevet och få erbjudanden och tips kring hur du kan förbättra arbetsmiljön för dig och dina medarbetare. Det är helt gratis och du kan enkelt avsluta prenumerationen när som helst.