Situationsanpassat ledarskap

Situationsanpassat ledarskap

Inom organisationsteori är situationsanpassat ledarskap en modell som går ut på att ledaren anpassar bemötande och arbetssätt efter varje medarbetares aktuella situation. På 60-talet skapade Paul Hersey och Ken Blanchard en modell för ledarskap som sedan dess utvecklats. Modellen är baserad på idén att lämpligt ledarbeteende beror på medarbetarens grad av motivation, kompetens, erfarenhet och intresse av att ta ansvar.

Som familjeägt företag med 21 marknader arbetar vi själva ständigt med vår egen ledarskapsutveckling. Men vi har också arbetat med entreprenörer och företagsledare i 45 år. Så låt oss hjälpa dig med arbetsplatsinredning – och bidra till din kunskap om ledarskap, exempelvis situationsanpassat ledarskap.


Vad är situationsanpassat ledarskap?

Den här ledarskapsmodellen fokuserar på individen istället för på en hel avdelning eller organisation. Ledaren behöver anpassa sitt beteende efter varje medarbetare, eller följare som är den benämning som brukar användas. Medarbetarna bedöms efter grad av kompetens och engagemang. Utifrån den bedömningen väljer ledaren vilket bemötande som är lämpligast. Målet är att varje medarbetare ska få förutsättningar att utvecklas och nå sin fulla potential.


De fyra utvecklingsnivåerna inom situationsanpassat ledarskap

För att hjälpa ledaren att tolka medarbetarnas behov finns en modell som bygger på olika kombinationer av varierande kompetens och engagemang. Exempelvis kan en nyanställd drivas av hög motivation men sakna arbetslivserfarenhet medan en som varit anställd länge kan vara besviken på sin arbetssituation och sakna motivation för att utvecklas och bli bättre på att utföra sina uppgifter. Dessa två individer behöver olika typer av ledarstil för att komma närmare målet att bli självgående och högt motiverade på jobbet.

Med stöd av nedanstående modell kan ledaren följa varje medarbetares utveckling och anpassa ledarskapet när situationen förändras.

 • U1 – Låg kompetens och högt engagemang. Den här personen är entusiastisk inför sitt arbete men har låg eller ingen erfarenhet.
 • U2 – Låg eller viss kompetens och lågt engagemang. Den besvikne och passive medarbetaren som saknar motivation.
 • U3 – Måttlig till hög kompetens och varierande engagemang. Duktig på sitt jobb men osäker på sin förmåga.
 • U4 – Hög kompetens och högt engagemang. Den självständige och resultatinriktade medarbetaren som även är självgående.

Ledarstilar inom situationsanpassat ledarskap

Ledarstilar handlar bland annat om på vilket sätt ledaren väljer att dela ut arbetsuppgifter och hur kommunikationen mellan ledare och medarbetare sker. Ledarens grad av tillgänglighet och vilken typ av arbetsrelation som skapas är en del av ledarstilen. De två grundläggande beteendena är instruktivt beteende och stödjande beteende.

Modellen för situationsanpassade ledarstilar visar hur mycket instruktioner och stöd som behöver ges i olika situationer.

 • S1 – Instruerande ledarstil. Mycket instruktivt och lite stödjande beteende. Ledaren förklarar hur uppgifterna ska utföras.
 • S2 – Coachande ledarstil. Mycket instruktivt och mycket stödjande beteende. Ledaren förklarar varför och motiverar medarbetaren.
 • S3 – Stödjande ledarstil. Lite instruktivt och mycket stödjande beteende. Ledare och medarbetare fattar gemensamma beslut. Ledaren inspirerar och motiverar.
 • S4 – Delegerande ledarstil. Lite instruktivt och lite stödjande beteende. Medarbetaren har en hög grad av självbestämmande och tillhandahåller nödvändiga resurser.

Läs om hur du bäst tar emot och ger konstruktiv kritikPara ihop utvecklingsnivå och ledarstil

Genom att först utvärdera vilken av de fyra utvecklingsnivåerna som bäst beskriver medarbetarens situation kan ledaren välja ledarstil med motsvarande siffra. För utvecklingsnivå 1 (U1) passar situationsanpassad ledarstil 1 (S1) och så vidare. Om till exempel en medarbetare som är nyanställd har låg kompetens men högt engagemang befinner sig denne på U1. I det fallet behövs en instruerande ledarstil, alltså S1.

Fördelar och nackdelar

Som med alla ledarskapsteorier finns det både positiva och negativa åsikter om det situationsanpassade ledarskapet. Den passar inte för alla ledare eller på alla arbetsplatser.

Nackdelar

 • Den här modellen ställer höga krav på ledaren som måste vara mycket flexibel och kunna tolka varje medarbetares situation korrekt.
 • Modellen fokuserar enbart på individer medan det i verkligheten kan krävas förmåga att leda en grupp snarare än enskilda medarbetare.
 • Vissa menar till och med att teorin är utdaterad och inte fungerar i en modern organisation.


Fördelar

 • Många anser att tankesättet att anpassa ledarskapet efter medarbetarens situation är ett bra utgångsläge för en ledare.
 • Modellen anger hur en ledare ska bete sig i vanligt förekommande situationer.
 • När situationen kräver är det tydligt för ledaren att gå in i en styrande roll samtidigt som det ger den enskilda medarbetaren med självbestämmande när allt fungerar som det ska.

Här kan du läsa mer om ledarskap


Sammanfattning

Situationsbaserat ledarskap är en ledarskapsmodell som togs fram på 60-talet av Paul Hersey och Ken Blanchard. Modellen är uppbyggd kring en utvärdering av medarbetarens utvecklingsnivå och ledarens anpassning till motsvarande ledarstil. Målet är att medarbetaren ska utveckla sitt engagemang och sin motivation och kompetens.

FAQ

Inom situationsanpassat ledarskap behöver ledaren kunna gen den handledning och motivation som den individuella medarbetaren behöver. Det innebär också att ge feedback på nedarbetarens prestationer.
Det finns fyra olika typer av följare som definieras av kombinationer av varierande kompetens och engagemang.
Organisationsteori är läran om organisationer. Organisationsteori handlar om att studera och beskriva organisationer, hur de är uppbyggda och fungerar samt arbetssätt. 
Kunskap syftar på att en person vet något. Med kompetens menas att personen kan utföra något.
Exempel på sådant som kan vara motiverande på jobbet är uppskattning, ansvar, utvecklingsmöjligheter och möjligheter att påverka arbetet. 

Få nyheter och inspiration direkt till inkorgen

Prenumerera på nyhetsbrevet och få erbjudanden och tips kring hur du kan förbättra arbetsmiljön för dig och dina medarbetare. Det är helt gratis och du kan enkelt avsluta prenumerationen när som helst. 
Vänta...
*När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så godkänner du vår integritetspolicy.