Självledarskap

Självledarskap

Självledarskap som uttryck myntades första gången på 80-talet och är idag en ledarskapsmetod som är mer populär än någonsin. Under pandemin med ökat hemarbete blev självledarskap vanligare då många arbetsgivare gav medarbetare större utrymme att arbeta mer självständigt och under eget ansvar. Men i en snabbföränderlig värld behövs också en modern ledare som kan skapa framförallt psykologisk trygghet till personer som arbetar med sig själva som ledare. För även en självledare behöver ledarskap.

Som familjeägt företag med 21 marknader arbetar vi själva ständigt med vår egen ledarskapsutveckling. Men vi har också arbetat med entreprenörer och företagsledare i 45 år. Så låt oss hjälpa dig med arbetsplatsinredning – och bidra till din kunskap om ledarskap, exempelvis självledarskap.


Vad är självledarskap?

Självledarskap är en ledarskapsmetod där medarbetaren får ta ansvar för sitt eget arbete, beslut och prestationer. Det innebär att du självständigt exempelvis ska sätta arbetsmål, prioritera dina uppgifter, ta initiativ m.m. Självledarskap handlar även om att vara medveten om sina styrkor och svagheter, samt att ständigt sträva efter att utvecklas och förbättra sig.


När passar ett självledarskap?

Ett självledarskap passar inte alla utan är ett sätt att arbeta där det krävs engagemang både från medarbetaren och dennes chef för att det ska fungera. Som medarbetare måste du ha ett stort eget driv och ansvarskänsla då du till skillnad från ett mer väglett ledarskap styr över dig själv och dina arbetsuppgifter. Det finns både övningar och utbildning för att lära sig mer om självledarskap och hur man kan arbeta med det som en ledarskapsmetod.

Läs mer om hur du tar emot och ger konstruktiv kritik


Fördelar och nackdelar

Som med alla ledarskapsteorier finns det både positiva och negativa åsikter om självledarskap. Den passar inte för alla medarbetare eller på alla arbetsplatser.


Det finns flera fördelar med självledarskap, både på individ- och organisationsnivå:

  1. Ökad ansvarstagande och initiativförmåga: självledarskap innebär att personer tar ansvar för sina egna arbetsuppgifter och mål. Detta leder bland annat till ökat ansvarstagande, initiativförmåga och engagemang.
  2. Bättre anpassning i en föränderlig arbetsmiljö: självledande personer har ofta förmågan att anpassa sig till förändringar och utvecklingar i arbetsmiljön. Detta gör dem mer flexibla, lärande och innovativa, vilket är kritiskt för att lyckas i en dynamiska och konkurrensutsatt arbetsmiljö.
  3. Förbättrad stresshantering: genom att arbeta proaktivt med självledarskap kan personer hantera sin stress bättre och därmed ha en hälsosam balans mellan arbete och privatliv.
  4. Stärkt teamarbete och effektivitet: självledande personer är ofta bra på att kommunicera och samarbeta vilket leder till förbättrad teamdynamik och ökad effektivitet på arbetsplatsen.

Trots många fördelar kan det också finnas nackdelar med självledarskap:

  1. Risken för överbelastning och utmattning: om personen tar för mycket ansvar och inte sätter gränser för sin arbetsbörda och ansvar kan det leda till en för hög belastning. Brist på återkoppling och utvärdering kan också bidra till svårigheter vid gränssättning av arbetet.
  2. Svårigheter i att delegera och acceptera stöd: självledande personer kan ha svårt att överlåta ansvar och acceptera hjälp eller stöd från både kollegor och chefer.
  3. Ökad stress och press från arbetsgivare: med större frihet och ansvar kan personer som arbetar under självledarskap uppleva att pressen att prestera och leverera resultat ökar då man ses som en person med extra hög arbetskapacitet.
  4. Svårigheter vid hemarbete: för självledande personer som arbetar mycket hemifrån blir det lätt att gränsen mellan arbete och fritid suddas ut i och med att ansvaret för arbetsbörda och schema sätts själv.

Sammanfattning

Självledarskap har blivit en alltmer populär ledarskapsmetod, särskilt under pandemin då hemarbete ökade och medarbetare fick ta större ansvar för sitt eget arbete. Självledarskap innebär att medarbetaren sätter egna mål, arbetar självständigt och prioriterar sina uppgifter. Detta sätt att jobba passar inte alla och kräver engagemang både från medarbetaren och chefen. Fördelarna inkluderar ökat ansvarstagande och anpassningsförmåga. Nackdelarna kan vara överbelastning och förhöjd stress.

Läs mer om ledarskap

FAQ

Bra självledarskap innebär att du tar ansvar för sin egen personliga och professionella utveckling, samt att du har förmågan att leda dig själv i olika situationer.
Som chef över medarbetare som arbetar under självledarskap är det viktigt att göra medarbetarna bekväma och trygga i att leda sitt arbete på egen hand. Det krävs också ett ömsesidigt förtroende mellan arbetsplats och personal.
Volatility (Instabilitet) Uncertainty (Osäkerhet) Complexity (Komplexitet) Ambiguity (Tvetydighet)
Vision (Vision) Understanding (Förståelse) Clarity (Klarhet) Agility (Rörlighet)

Få nyheter och inspiration direkt till inkorgen

Prenumerera på nyhetsbrevet och få erbjudanden och tips kring hur du kan förbättra arbetsmiljön för dig och dina medarbetare. Det är helt gratis och du kan enkelt avsluta prenumerationen när som helst. 
Vänta...
*När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så godkänner du vår integritetspolicy.