Välj rätt kassaskåp och säkerhetsskåp

Välj rätt kassaskåp och säkerhetsskåp

På de flesta företag finns viktiga dokument och värdesaker som behöver skyddas från stöld eller brand. En effektiv åtgärd är att installera ett kassaskåp som uppfyller korrekta säkerhetskrav för dina behov. I privata bostäder är kassaskåp ett allt vanligare alternativ till bankfack. Du ska kunna känna dig trygg med att dina värdeföremål är i säkerhet, både på företaget och i hemmet.

Vilken typ av säkerhetsskåp behöver du?

Värdeförvaringsskåp
Ett värdeförvaringsskåp ger ett stöldfördröjande skydd för egendom med lågt eller inget försäkringsvärde. Dessa skåp saknar certifiering för stöld- och brandskydd men kan passa bra för exempelvis hotell, kontor eller hem.

Stöldskyddsskåp
Dessa skåp är inbrottstestade och certifierade enligt EN 14450. De klassas i S1 (lägre inbrottsskydd) och S2 (högre inbrottsskydd). Många stöldsskyddsskåp är dessutom brandklassade enligt EN 15659.

Vapenskåp
Här är det säkerhetsskåp som gäller. Det är stöldskyddande skåp i kraftig plåtkonstruktion. Säkerhetsskåpen är inbrottstestade och certifierade enligt svensk standard SSF 3492. Skåpen är inte brandtestade eftersom de främst är avsedda för att skydda mot stöld.
Förvaringsskåp med kodlås i två olika höjder
Förvaringsskåp SAFE
4 395:-
Värdefackskåp som kan monteras på vägg eller kompletteras med sockel för placering på golv
Värdefackskåp CUBE
Värdeskåp
Värdeskåp ger ett fullgott skydd för stöldbegärlig egendom av högt värde. Skåpen ger ett starkare skydd än både stöldskyddsskåp och säkerhetsskåp. De är inbrottstestade och certifierade enligt EN 1143-1 och klassificeras i grades – ju högre grade, desto säkrare. Värdeskåp är ofta brandklassade och klassificeringen anger hur många minuter innehållet är skyddat mot brand.

Brandisolerat skåp
Ett brandisolerat skåp är lämpligt för värdesaker och dokument. Skåpen är inte certifierade för brandskydd, men har brandhämmande isolering i dörrar och väggar för att fördröja brandspridning i känsliga miljöer.

Brandskyddande skåp
Säkert skydd för viktiga dokument och värdehandlingar får du med brandskyddande skåp eller brandsäkra arkiv- och dokumentskåp. Skåpen är brandklassade enligt exempelvis NT Fire 017, UL, EN 15659 eller EN 1047. De tilldelas brandklass P60, P90 eller P120, vilket innebär att de skyddar papper mot brand i 60, 90 respektive 120 minuter. Dessa skåp kan även vara stöldklassade.

Datamediaskåp
Datamediaskåp är särskilt utformade för att skydda datamedia som USB-minnen och hårddiskar. Skåpen är brandklassade och deras innertemperatur vid brand överstiger aldrig 50°C under den tid som de är klassade för.

Deponeringsskåp
Med ett deponeringsskåp kan du lämna in värdesaker för förvaring utan att behöva öppna skåpet. Denna typ av säkerhetsskåp passar bra för butiker och andra verksamheter där det är önskvärt att snabbt och enkelt kunna deponera kontanter och värdeföremål.


Värdeförvaringsskåp med fack försedda med kodlås
Värdeförvaringsskåp VALUE
8 895:-
Två brand- och inbrottssäkra värdeskåp i olika storlek
Brand- och inbrottsklassat värdeskåp DEFEND
17 395:-

Fråga oss om värdeförvaring

Om du är osäker på vilken typ av säkerhetsskåp eller kassaskåp som bäst uppfyller dina krav är du välkommen att kontakta oss. Vi besvarar gärna dina frågor om våra produkter.


Värdeskåp för trygg förvaring

FAQ

Kassaskåp skyddar värdesaker mot stöld och vissa även mot brand.
Tänk igenom dina behov innan köp. Rådfråga gärna AJs kunniga säljare.
Brandsäkra skåp är brandklassade enligt t ex NT Fire 017, UL, EN 15659 eller EN 1047.
Placera gärna kassakåpet där det säkert kan förankras i vägg och/eller golv.

Få nyheter och inspiration direkt till inkorgen

Prenumerera på nyhetsbrevet och få erbjudanden och tips kring hur du kan förbättra arbetsmiljön för dig och dina medarbetare. Det är helt gratis och du kan enkelt avsluta prenumerationen när som helst. 
Vänta...
*När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så godkänner du vår integritetspolicy.