Guide till säker förvaring

På de flesta företag finns viktiga dokument och värdesaker som behöver skyddas från stöld eller brand - eller både och. Att välja rätt förvaringsskåp är viktigt, oavsett vad det är som ska förvaras. Nedan guidar vi dig till att hitta den typ av skåp som passar bäst för just dina krav.

Vilken typ av värdeförvaring behöver du?

Förvaring för mindre stöldbegärlig egendom
Ett värdeförvaringsskåp ger ett stöldfördröjande skydd för egendom med lågt eller inget försäkringsvärde. Dessa skåp saknar certifiering för stöld- och brandskydd men kan passa bra i exempelvis hotell, kontor eller hem.

Stöld- och brandskydd för viktiga dokument
Välj ett stöldskyddsskåp. Dessa skåp är inbrottstestade och certifierade enligt EN 14450. De klassas i S1 (lägre inbrottsskydd) och S2 (högre inbrottsskydd). Många stöldsskyddsskåp är dessutom brandklassade enligt EN 15659.

Förvaring för exempelvis vapen
Här är det säkerhetsskåp som gäller. Det är stöldskyddande skåp i kraftig plåtkonstruktion. Säkerhetsskåpen är inbrottstestade och certifierade enligt svensk standard SSF 3492. Skåpen är inte brandtestade eftersom de främst är avsedda för att skydda mot stöld.
Förvaringsskåp med kodlås i två olika höjder
Förvaringsskåp SAFE
4 395:-
Värdefackskåp som kan monteras på vägg eller kompletteras med sockel för placering på golv
Värdefackskåp CUBE
870:-
Stöld- och brandskydd för kontanter, smycken och värdehandlingar
Värdeskåp ger ett fullgott skydd för stöldbegärlig egendom av högt värde. Skåpen ger ett starkare skydd än både stöldskyddsskåp och säkerhetsskåp. De är inbrottstestade och certifierade enligt EN 1143-1 och klassificeras i grades – ju högre grade, desto säkrare. Värdeskåp är ofta brandklassade och klassificeringen anger hur många minuter innehållet är skyddat mot brand.

Brandhämmande skydd för värdesaker och dokument
Välj ett brandisolerat skåp. Skåpen är inte certifierade för brandskydd men har brandhämmande isolering i dörrar och väggar för att fördröja brandspridning i känsliga miljöer.

Brandsäker förvaring för värdehandlingar och viktiga dokument
Brandskyddande skåp eller brandsäkra arkiv- och dokumentskåp passar bra för dessa behov. Skåpen är brandklassade enligt exempelvis NT Fire 017, UL, EN 15659 eller EN 1047. De tilldelas brandklass P60, P90 eller P120, vilket innebär att de skyddar papper mot brand i 60, 90 respektive 120 minuter. Dessa skåp kan även vara stöldklassade.

Brandsäker förvaring av datamedia såsom USB-minnen och hårddiskar
Datamediaskåp är särskilt utformade för att skydda just digital media. Skåpen är brandklassade och deras innertemperatur vid brand överstiger aldrig 50°C under den tid som de är klassade för.Värdeförvaringsskåp med fack försedda med kodlås
Värdeförvaringsskåp VALUE
8 870:-
Två brand- och inbrottssäkra värdeskåp i olika storlek
Brand- och inbrottsklassat värdeskåp DEFEND
19 995:-

Fråga oss om värdeskåp

Om du är osäker på vilken typ av säkerhetsskåp eller kassaskåp som bäst uppfyller dina krav är du välkommen att kontakta oss. Vi besvarar gärna dina frågor om våra produkter.


Bli först med att få våra erbjudanden och reportage!

Vill du ta del av unika möjligheter, information om nya produkter och reportage om hur du kan göra din arbetsplats lite bättre? Anmäl dig till vårt kostnadsfria nyhetsbrev och bli först med att få våra bästa erbjudanden!
*När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så godkänner du vår integritetspolicy.