Lönsamt att satsa på industriell ergonomi

Lönsamt att satsa på industriell ergonomi

Företag inom tillverkningsindustrin som investerar i en ergonomisk arbetsplats kan räkna med många fördelar, framförallt i form av friskare medarbetare som löper minskad risk för belastningsskador. En genomtänkt arbetsmiljö ökar såväl effektivitet som lönsamhet för industribolag. Inte nog med det, dessutom trimmas både produktion och transport när verkstad och lager är ergonomiskt anpassade. 

Ergonomi – en långsiktig investering

När arbetsplatsen anpassas för människorna som jobbar där istället för tvärtom mår alla mycket bättre. Med genomtänkta lösningar ökar effektiviteten naturligt och arbetet underlättas. Satsningar på industriell ergonomi resulterar i effektivare produktion och färre sjukskrivningar. Det leder i sin tur leder till ökad vinst för företaget samtidigt som skaderisken minskar för de anställda.  
 
När de ergonomiska behoven inte tillgodoses kan arbetet leda till muskel- och skelettbesvär vilket kan orsaka långsiktiga smärtor. Utöver de personliga obehagen påverkas även företaget när medarbetare tvingas till sjukskrivning. Produktiviteteten sjunker när viktig kompetens saknas och tillsammans med de ökade lönekostnaderna i samband med ersättare blir det genast mycket kostsamt. Ha därför alltid den ergonomiska aspekten i åtanke när det är dags att uppgradera inredningen för lager och verkstad.  

Ta vara på värdefull kompetens

Alla företagare är medvetna om att kunnig personal är en viktig tillgång som måste vårdas. När arbetet utförs av erfarna medarbetare ökar effektiviteten, produkterna håller högre kvalitet och färre misstag begås. Kompetent produktionspersonal på tillverkande företag minskar felprocenten, vilket i sin tur leder till ökade intäkter. En väl utformad arbetsplats gör att medarbetare väljer att stanna kvar istället för att söka sig vidare till ett annat företag. 
 
Medarbetare som ges de bästa möjliga förutsättningarna förbättrar naturligt sina prestationer. Det i sin tur leder till mer arbetsglädje och trivsel eftersom de allra flesta mår bra av att veta att man gör ett bra jobb. En genomtänkt inredning gör arbetsdagen både enklare och roligare.  
 
När företaget lägger stor vikt vid ergonomi- och hälsofrågor skapas också trygghet vilket är en attraktiv egenskap för en arbetsplats. En arbetsgivare som månar om de anställdas fysiska arbetsmiljö gör det mer lockande för högkvalificerade personer att ansöka vid nyrekryteringar. 

Belastningsbesvär är en vanlig orsak till arbetsohälsa

Det vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemet inom EU är belastningsbesvär. Europeiska arbetsmiljöbyrån definierar belastningsbesvär som försämringar av kroppsstrukturer såsom muskler, leder, senor, ligament, nerver, brosk, ben och det lokaliserade blodcirkulationssystemet. Enligt rapporten ”Work-related musculoskeletal disorders: prevalence, costs and demographics in the EU” rapporterar mer än hälften av arbetskraften i EU belastningsbesvär. De negativa effekterna av belastningsbesvär bör inte underskattas.  
 
Du är alltid välkommen att kontakta oss på AJ Produkter för att få råd om hur du kan optimera din arbetsplats ergonomiskt. 

Gör en riskbedömning

Första steget för att undvika problem är att undersöka de olika arbetsmomenten och därefter göra en riskbedömning. Kontrollera sådant som långvarigt stående, långvarigt sittande, monotona rörelser och tunga lyft. Se också över belysningen och ljudnivån. Låt medarbetarna vara delaktiga. Det är de som är experter på det dagliga arbetet. Ställ frågor som vilka arbetsmoment innebär störst hälsorisker? Finns det tillräcklig kunskap om ergonomiska arbetssätt? 
 
Ta gärna hjälp av specialister inom företagshälsa och ergonomi för att uppnå bästa möjliga resultat. När hälsoriskerna är identifierade är det dags att anpassa arbetsmiljön för att förbättra ergonomin. Skiftande arbetsmoment kräver olika typer av hjälpmedel. 

Lär dig bra lyftteknik

Få nyheter och inspiration direkt till inkorgen

Prenumerera på nyhetsbrevet och få erbjudanden och tips kring hur du kan förbättra arbetsmiljön för dig och dina medarbetare. Det är helt gratis och du kan enkelt avsluta prenumerationen när som helst. 
Vänta...
*När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så godkänner du vår integritetspolicy.