Fem steg till ett Dream team

Teambuilding - fem steg till ett dreamteam

Team work makes the dream work brukar det heta och att jobba i team skapar tillhörighet, trygghet, delaktighet och en mer trivsam arbetsmiljö. Men vad är det som gör vissa mer effektiva än andra? Här kommer fem tips på teambuilding och arbetssätt för hur du och dina kollegor kan skapa ett framgångsrikt dreamteam och jobba bättre - tillsammans!
1. Sätt gemensamma mål och spelregler
Ett tydligt, attraktivt mål är inspirerande och motiverande för många av oss. Börja med att sätta gruppens syfte och mål tillsammans. Att hela teamet har samma vision och attityd till arbetet från början gör det lättare att samarbeta. Skapa även ett gäng tydliga spelregler som alla kan förhålla sig till som exempelvis: “Vi ska ha roligt”, “Vi ska ge varandra mycket beröm och feedback” och “Vi ska alltid förbättra hur vi jobbar tillsammans”.

2. Dra nytta av varandra
Alla är olika! Dra nytta av varandras kunskaper och personligheter. Ett framgångsrikt team består ofta av olika individer där både personlighet och kompetenser kompletterar varandra. Se till att bygga ihop ditt dreamteam med en ”Genomförare” som organiserar, planerar och får saker att hända, en ”Strateg” som samlar information och lägger planer baserat på analys, en ”Påverkare” som är kreativ och ser möjligheter, och en ”Relationsbyggare” som ser till att hela teamet är positiva, effektiva och med på banan. Läs om hur du och dina kollegor kan arbeta kreativt med moodboards!
Samling till möte i ett konferensrum med mötesbord och stolar
Stol JOY
3 595:-
Glada medarbetare samlas till ett stormöte i en lokal möblerad med stapelbara stolar
Konferensstol NELSON, 4-pack
1 795:-
3. Ha roligt tillsammans
Ett sammansvetsat team är ett engagerat team! Att hitta på saker tillsammans och ha kul utanför arbetstid ger er bättre möjlighet att lära känna varandra. Få en riktig teamkänsla genom att göra något aktivt tillsammans - gärna en lagsport, samarbetsövning eller andra roliga teambuilding aktiviteter.

4. Maximera möteskulturen
Låt inte möten bara bli information - utan se dem som en kreativ möjlighet att komma vidare i ert arbete. Variera mellan halvdagar för utbildning, korta beslutsmöten för att komma vidare, snabba stående möten för avstämning, aktiva walk-and-talk-möten utomhus och lite längre konferenser för att både hinna vara kreativa och lära känna varandra bättre. Ren information kan exempelvis förmedlas med ett veckobrev via e-post istället.  

5. Reflektera regelbundet
Resultat, både negativa och positiva, bör följas upp löpande för att säkerställa att teamet jobbar tillsammans på bästa sätt. Detta stärker lärandet inom teamet och gör förbättringsmöjligheter mer tydliga. Ställ frågor till varandra som “Vad funkade bra?”, “Vad funkade mindre bra?” och den viktiga frågan: “Vad lärde vi oss av detta och hur kan vi arbeta bättre tillsammans nästa gång?”


Läs våra tips för ett kreativt lunchrum

FAQ

Teambuilding har syftet att skapa arbetsgrupper med en stark sammanhållning där man jobbar mot gemensamma mål. Men också för att skapa en bra gruppdynamik och lära känna varandra.
Teambuilding kan vara allt ifrån enklare lekar för att lära känna alla i ett team till att ha en större aktivitet på eller utanför arbetsplatsen med exempelvis diskussionsforum, en kurs eller gemensam träning.
 Ett team med hög psykologisk trygghet utmärks av att medarbetarna vågar säga vad de tycker, tänker och känner och att alla bemöts med samma respekt. Teambuildingövningar som uppmuntrar till utveckling men som är på en nivå där samtliga kan delta utifrån sina personliga förutsättningar, exempelvis fysiska, är A och O för att skapa en grundläggande trygghet.
Lägg stor vikt vid att ha en god sammanhållning med tydliga visioner och mål som man gemensamt strävar mot med öppen kommunikation och feedback. Att fira framgångar är ett enkelt sätt att stärka vi-känslan.
Att arbeta tillsammans mot gemensamma och tydligt uppsatta mål, ha tillit till varandra och att samtliga känner sig trygga i sina roller är en bra grund för ett välfungerande team.
Att samtliga i teamet känner en stark gemenskap och lagkänsla där alla känner sig sedda och hörda. Alla team behöver inte ett tydligt ledarskap men vid behov kan någon i en ledarroll behövas. Att känna tillhörighet är en av människans starkaste drivkrafter så en bra sammanhållning byggs av att samtliga känner en samhörighet.
Ett team som på ett positivt sätt är beroende av varandra och strävar mot gemensamma mål där alla känner ett delat ansvar när det kommer till engagemang, sina roller, lojalitet och vad man bidrar med till teamet.
I en arbetsgrupp är varje gruppmedlem oberoende av sina kollegor och har sitt egna individuella ansvar. Medan i ett team har teammedlemmarna ett nära samarbete och ett delat ansvar att lösa problem och uppgifter.