Akustikexpertens tips för en bättre ljudmiljö i skolan

Akustikexpertens tips för en bättre ljudmiljö i skolan

Buller och höga ljudnivåer i skolan påverkar hälsa och välbefinnande hos både elever och personal. Att försöka förbättra ljudmiljön i skolan är alltså av största vikt. Men hur gör man då för att sänka ljudnivån? För att få svar bad vi akustikexperten Joachim Schubert från Akustikverkstan om tips på hur man ljudsäkrar klassrum och matsal. Se och lär av hans praktiska tips. 

Alla vinner på mindre buller i skolan

En intensiv ljudmiljö i skolan inverkar inte bara negativt på elevernas hälsa genom att orsaka huvudvärk och stress. Inlärningsförmågan och talförståelsen minskar också, dels för att det blir svårare att höra vad som sägs, dels för att delar av hjärnkapaciteten måste användas för att sortera bort störande ljud. Dessutom är det tröttande att behålla koncentrationen på skolarbetet och lärarens röst under bullriga förhållanden. Studiero kräver god akustik! 
 
Lärarna i sin tur blir också stressade av störande ljud. Forskning visar att när ljudnivåerna går upp så gör pulsen, blodtrycket och adrenalinhalten detsamma. Därtill kan buller över tid leda till såväl tinnitus som hörselnedsättning. Därför är det viktigt att jobba aktivt för att förbättra skolans ljudmiljö. 

Tips för att inreda ett klassrum

Praktiska tips för tystare klassrum 

Ljudabsorption i klassrummet behövs för att sänka ljudnivån när många pratar samtidigt och för att elever ska kunna uppfatta vad läraren säger. En god taluppfattbarhet både underlättar inlärningen och har en lugnande effekt hos eleverna. God akustisk komfort är viktig också för lärarens hälsa eftersom pulsen stiger med ökad ljudnivå. 

 

 1. Välj stolar med medstativ eftersom de ger lägre ljudnivå än stativ med 4 ben. Går inte det – sätt filttassar på 4-bensstolarna för att minska skrapljuden.  

 2. Bord kan fås med ljuddämpande skivor.  

 3. En ljudabsorbent i höjd med skrivtavlan bryter ljudreflexer från den hårda väggen och ger läraren god talarkomfort. Den bör placeras i lärarens öronhöjd och vara minst 40 mm tjock. 

 4. Att placera ljudabsorbenter på en av två motstående väggar är ett effektivt sätt att bryta ljudreflexer i rummet, vilket gör mycket för att skapa en behaglig ljudmiljö.  

 5. Öppen förvaring sprider ljudet mycket bra (medan luckor reflekterar ljudet). Den bryter reflexer mellan väggar och skickar upp ljudet i det absorberande undertaket. 

 6. Stoppade soffor är pga. sin storlek en mycket bra ljudabsorbent, särskilt för låga frekvenser som påverkar talförståelsen. Det är extra bra för elever med hörselnedsättning och barn med svenska som andraspråk. Stoppade sittpuffar fungerar också som ljudabsorbenter. 

Praktiska tips för en tystare matsal

Studier visar att hörsel- och smaksinnet är sammankopplade. Det är alltså svårare att känna smaken i bullriga miljöer. Och eftersom både elever och personal behöver lunchrasten för att återhämta sig och ladda ny energi, är det viktigt att skolmatsalen erbjuder en tyst och behaglig ljudmiljö.   

 1. För att minska ljudspridningen i matsalen kan rummet behöva delas av med skärmväggar. Tänk på att skärmarna måste vara både höga och ljudabsorberande för att fungera, detta eftersom ljudet passerar över låga skärmar och hårda ytor reflekterar ljudvågorna vidare. 

 2. Använd gärna stoppade soffor eftersom de fungerar bra som ljudabsorbenter.  

 3. Genom att placera vägghängda ljudabsorbenter nära ljudkällan – samtalen som förs runt borden samt slammer från tallrikar och bestick – ökar dess effektivitet. 

 4. En vägghängd ljudabsorbent bryter ljudreflexer från den hårda väggen och minskar ljudspridningen från köket. Ljudabsorbenten bör ha en tjocklek om minst 40 mm och monteras i öronhöjd.  

 5. Gardiner och tunga textilier fungerar utmärkt som komplement till ljudabsorbenter. Förutsättningen är att de är veckade så att 2 m tyg täcker 1 m väggyta och att de hängs en bit från väggen/fönstret. 

 6. Halvcylinderformade ljudabsorbenter mellan fönstren är både effektiva – och dekorativa. 

Ta hjälp av våra inredningsexperter!

Vi på AJ Produkter finns alltid här för att hjälpa dig med en inredningslösning som är anpassad till just din verksamhet. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation om du har frågor kring val av tyg, behöver inspiration eller vill veta vilka alternativ som skulle passa din lokal bäst. Vi berättar gärna mer om dina valmöjligheter.
Typ av organisation
Vad behöver du hjälp med?Bilaga
Genom att klicka på skicka så bekräftar jag att jag har läst integritetspolicyn.
Byggvarubedömmningen

Svanen

möbelfakta