Så får elever med NPF en bättre skolstart

Så får elever med NPF en bättre skolstart

För elever med NPF-diagnoser innebär ofta terminsstarten efter sommarlovet en rejäl utmaning. Det finns elever som mår så dåligt att de inte ens vill gå till skolan. Tillsammans med Riksförbundet Attention vill vi öka kunskapen om diagnoser som adhd och autism i skolan. Vi har samlat praktiska och användbara tips för att underlätta den omställning som skolstarten innebär för elever med NPF.

Unika barn med olika behov

Många barn och ungdomar med NPF upplever förändringar och omställningar som stora orosmoment. Det är vanligt med ängslan för att det ska bli för svårt att hänga med i skolarbetet eller för att samspelet med klasskamraterna inte ska fungera. Alla intryck och ändrade rutiner som en ny termin eller ny skola innebär kan kännas överväldigande. Exakt vad som upplevs som stressande varierar och därför är det viktigt att varje NPF-elev får en individuell plan inför skolstarten. När eleven får hjälp med stöd och rätt förberedelser blir inledningen på det nya läsåret enklare att hantera.

Vad är NPF?

NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som är ett samlingsnamn för flera olika funktionsnedsättningar. Vanliga diagnoser är:

 • Adhd innebär bland annat att personen har svårt att koncentrera sig samt är ofta impulsiv och överaktiv.

 • Aspergers syndrom är en benämning som inte används så ofta numera. Istället ges diagnosen autismspektrumtillstånd.

 • Autism, även kallat AST eller autismspektrumtillstånd, är en funktionsnedsättning som påverkar hur hjärnan hanterar information.

 • Språkstörning innebär att barnets språkförmåga är påtagligt nedsatt. Förmågan att följa med i skolan och det sociala livet kan påverkas.

 • Tourettes syndrom innebär plötsliga, ofrivilliga rörelser och ljud som kallas för tics.

 

Förberedelser

Hur mycket förberedelsetid som krävs och vilken mängd information som är nödvändig beror på individens egna unika behov. Detaljerade beskrivningar av vad som är planerat skänker lugn åt en person medan det för en annan kan bli för mycket att processa på en gång. Tillgång till tydlig och individanpassad information ger elev och vårdnadshavare de bästa förutsättningarna. Det är bra att ha i åtanke att alla människor förändras och utvecklas, särskilt i barn- och ungdomsåren. Det är inte säkert att det som fungerade utmärkt året innan är den bästa lösningen nu.

Avvikande schema en utmaning

En ny termin innebär nytt schema. Bara det är mycket att ta in och vänja sig vid. När det dessutom de första dagarna ofta är olika introduktionsaktiviteter inplanerade blir det lätt överväldigande. För att skolstarten ska bli så bra som möjligt är det ofta till hjälp om elev och vårdnadshavare får information om vad som är inplanerat i förväg. När möjlighet ges till mentala förberedelser inför vad som ska ske fungerar det ofta bättre. Det gäller förstås inte bara vid terminsstarten utan vid alla tillfällen när schemat frångås som exempelvis idrottsdagar, utflykter eller temadagar.

 

Överlämning vid stadiebyte eller ny skola

En stor förändring i skollivet är stadiebyte. Det innebär ofta ny personal, nya klassrum och kanske till och med en helt ny skola. Besök på skolan innan skolstart är extra viktigt vid stadiebyte då det ofta innebär större förändringar. Om det är möjligt att hälsa på redan innan sommarlovet hinner eleven bekanta sig med den nya miljön och lära känna personalen. Planera gärna in ett återbesök strax innan terminsstart.

Trygga relationer med de vuxna på skolan som eleven kommer ha frekvent kontakt med under skolåret betyder mycket. Tidigare extra anpassningar och särskilt stöd behöver kommuniceras till berörd personal. Byte till annan skola kan förstås ha andra orsaker som exempelvis flytt till ett nytt område.

Trygg hela skoldagen

Det är inte bara vad som händer under schemalagd skoltid som orsakar oro. Här gäller det att vara påhittig och försöka komma på fungerande lösningar. Att gå till skolan första skoldagen kan kännas lättare om eleven kan gå tillsammans med klasskamrat.

Många elever är ängsliga över vad som ska ske under raster eller vart de ska ta vägen. Prata igenom vilka alternativ som finns och vilka vuxna barnet kan vända sig till om något upplevs som otryggt. Exempelvis kan det hjälpa om eleven i förväg får en bestämd plats i matsalen. Då försvinner ett vanligt orosmoment.

Kom överens om en exit-plan

Ibland fungerar det helt enkelt inte även om noggranna förberedelser gjorts. Om en situation uppstår där eleven inte mår bra är det ofta till hjälp om det finns en överenskommen plan att följa. Vem ska eleven prata med? Finns det en plats dit eleven kan gå för att vara i fred? Återigen gäller individanpassning. Vilken lösning känner eleven sig trygg med och vad är praktiskt möjligt?

Tips inför skolstarten för barn med NPF

 • Individanpassa förhandsinformationen inför skolstarten.

 • Besök skolan och träffa lärare i lugn och ro innan skolstart.

 • Bygg upp trygga relationer med vuxna i skolan.

 • Vid stadiebyte eller ny skola behöver information om anpassningar och särskilt stöd kommuniceras till berörd personal.

 • Ge tydlig information om avvikande schema i god tid.

 • Kom överens om vad eleven ska göra eller ta vägen om en situation inte känns bra.

 • Följ upp hur det fungerar tillsammans med eleven och berörd skolpersonal.


 

Ta hjälp av våra inredningsexperter!

Vi på AJ Produkter finns alltid här för att hjälpa dig med en inredningslösning som är anpassad till just din verksamhet. Kontakta oss om du har frågor kring val av tyg, behöver låna inspiration eller vill veta vilka alternativ som skulle passa din lokal bäst. Så kan vi berätta mer om dina valmöjligheter.
Typ av organisation
Beskriv ditt ärendeBilaga
Genom att klicka på skicka så bekräftar jag att jag har läst integritetspolicyn.

Få nyheter och inspiration direkt till inkorgen

Prenumerera på nyhetsbrevet och få erbjudanden och tips kring hur du kan förbättra arbetsmiljön för dig och dina medarbetare. Det är helt gratis och du kan enkelt avsluta prenumerationen när som helst. 
Vänta...
*När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så godkänner du vår integritetspolicy.