Inredningstips för ett NPF-säkrat klassrum

Inredningstips för ett NPF-anpassat klassrum

I skolan ställs barn inför nya och höga krav – som ofta är orimliga för barn med adhd, autism och dyslexi etc. Pressen på barnen att anpassa sig till skolans standard ökar stress och förvärrar bara deras symptom. Genom att vända på det och anpassa skolan till NPF-eleverna blir det en bättre skolgång för alla.

Fördelen med att NPF-anpassa klassrummet

En skola som är inredd för att passa barn med NPF passar alla. Tydlighet och god struktur, som är viktigt för många barn med adhd och autism etc., är till exempel lika gynnsamt för alla elever och all personal. Här ger vi några inredningstips som hjälper dig att inreda klassrummet NPF-anpassat.

Utöver helklassittning bör det också finnas:

 • Grupper av bord till samarbeten
 • Platser för enskilt arbete
 • En plats för gemensam samling

Exempel på möbler som bör vara del av den normala klassrumsinredning, tillsammans med bord och stolar:

 • Portabla skärmar
 • Pallar med rund fot
 • Hörselkåpor
 • Skrivbordspedal

Utforma lärmiljön rätt från början

NPF-anpassning av skolans miljöer kan börja redan vid designstadiet. Tänk till exempel på vilka beteenden platsen uppmanar till. En lång korridor signalerar spring, så barn med NPF kan ha svårt förstå varför spring i korridoren inte är tillåtet. Matsalen är en stor, öppen plats där ljudet ekar från golv till tak – så varför ska man tala tyst? Genom att designa miljön på annat sätt går det att styra beteendet. En hotellounge har dämpad belysning, mattor och mjuka möbler för att signalera låg samtalsnivå – samma tänk går att applicera i skolan.

Praktiska tips för en NPF-anpassad skola

 • Skriv upp dagordningen. Förklara syftet med den aktuella lektionen och gå igenom arbetsuppgifterna så eleven vet hur mycket den förväntas göra och under hur lång tid.

 • Håll ordning och reda. Elever med NPF vill gärna att var sak ligger på sin rätta plats. Förvaring som är tydligt uppmärkt skapar mindre stök. Saker som ligger framme kan vara distraherande men när de är lagda i sina respektive lådor blir synintrycken färre.

 • Ha bestämda sittplatser. Det är svårt att välja bort sina kompisar, även om det stör både ens eget arbete och alla andras. Risken att få sitta själv finns också. Att läraren därför bestämmer var varje elev ska sitta minimerar orosmomenten.

Sammanfattning

NPF-anpassning av klassrummet har fördelar för samtliga elever. Enklaste sättet är att dela in klassrummet i zoner. Det ger eleverna möjlighet att hitta en arbetsplats som fungerar bäst för dem och att variera sig. Den auditiva och visuella miljön är minst lika viktig. Utöver att förbättra möbleringen är kunskap om NPF och god planering avgörande för en NPF-anpassad skolgång.

Vi hjälper dig att NPF-anpassa skolan!
Behöver du inspiration eller hjälp med ett projekt för att NPF-anpassa dina skolmiljöer? AJ Produkter har ett dedikerat team av inredningsexperter för skola och offentlig förvaltning som gärna står till tjänst.

Skicka ett mejl eller ring oss på 035-180 997.

Mejla oss

FAQ

I en NPF-anpassad skola finns förutsättningarna för alla elever att klara kunskapskraven och utvecklas, oavsett NPF-diagnos eller ej. Både den fysiska miljön och pedagogiken är anpassad till elever som behöver hjälp för att orka med en hel skoldag eller koncentrera sig på lektionen.
 • Koncentration
 • Behålla uppmärksamhet
 • Samspela med andra människor
 • Förstå sociala koder
 • Inlärning och minne
 • Motorik
 • Uttrycka sig i tal och skrift
 • Planera och sortera
 • Skilja på viktigt och oviktigt
 • Impulskontroll
Adhd, add, AST (autismspektrumtillstånd), Tourettes syndrom, OCD (tvångssyndrom) och tal- och språkstörningar, t.ex. dyslexi och dyskalkyli. Samvariation, d.v.s. att man har mer än en diagnos, är vanligt.
Adhd är den vanligaste NPF-diagnosen följt av autism (hela spektrumet) och Tourettes syndrom.