Internationella kvinnodagen – vad betyder jämställdhet för oss på AJ Produkter?

Internationella kvinnodagen – vad betyder jämställdhet för oss på AJ Produkter?

Vi på AJ Produkter jobbar aktivt för att vara en arbetsplats där alla ges samma möjligheter att växa. Därför vill vi självklart uppmärksamma Internationella kvinnodagen och berätta om vårt jämställdhetsarbete.
Person

Helena Christensen, CHRO på AJ Produkter.

Hur är jämställdheten på AJ Produkter?
–  Vi arbetar aktivt med frågan och det arbetet sträcker sig förbi en policy och det lagstadgade arbetet med aktiva åtgärder. För oss är det en självklarhet att AJ ska vara en öppen, inkluderande och jämställd arbetsplats. Och jämställdhet berör inte enbart kön. I det arbetet måste vi även ta hänsyn till övriga diskrimineringsgrunder så som etnisk tillhörighet, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, trosuppfattning, ålder och funktionsförmåga.

Att omfamna jämställdhet handlar om att sträva efter en värld där alla människor har samma rättigheter och möjligheter. Det handlar om att arbeta för att eliminera ojämlikheter och diskriminering. Det handlar om att ge kvinnor, män och personer som identifierar sig som icke-binära samma möjlighet att göra sin röst hörd och resurser så att de kan uppnå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling.

Man får inte vila i det arbetet. Det handlar om att bygga och förvalta en öppen kultur och att hjälpa organisationen med rätt verktyg. När en ny chef börjar på AJ ingår utbildning i Inkluderande ledarskap i introduktionsprogrammet. För oss handlar det om att direkt vara tydliga med våra förväntningar på dig som ledare och att inkludering är en förutsättning och en möjlighet! Under 2023 kommer vi att rulla ut ett utbildningsprogram i form av en fördjupning för alla chefer. Det börjar hos ledarna och första steget är att bli medveten om vilka ojämlikheter och diskriminering som finns i samhället.

Något annat som är särskilt viktigt?
– Vi vill hjälpa våra medarbetare att kombinera arbete och familjeliv – och uppmuntrar särskilt ett jämnt uttag av föräldraledighet och VAB-dagar. För ju fler pappor som tar sin del av ansvaret, desto lättare blir det för kvinnor att konkurrera om jobben på lika villkor. På sikt leder det förhoppningsvis till en kultur i samhället där frågan om kön inte ens är aktuell.

Behövs Internationella kvinnodagen? 
– Absolut! Den är en påminnelse om hur människor i tidigare generationer har kämpat för sådant som vi nu tar för givet, som att få rösta och att kunna få en anställning. Vi får inte glömma de uppoffringarna, för vi är inte framme ännu. Genom att belysa frågan och andra frågor som berör inkludering kan vi stötta och uppmuntra individer att bryta normer och följa sina drömmar och då kan vi tillsammans skapa en mer jämställd värld.

Vad betyder jämställdhet för dig?

 

Person
Jämställdhet för mig är att bli behandlad och betraktad som likvärdig. Oavsett i skolan, på jobbet eller mataffären. Och förståelsen att alla människor har olika förutsättningar men ska få ha samma möjligheter.
Clara Abrahamsson, Copywriter
Person
För mig handlar jämställdhet om medmänsklighet, där alla människor ska bemöta varandra med värme, glädje och respekt oavsett vad det gäller. Tillsammans ska vi stå upp mot orättvisor, inspirera och stötta varandra för att värna om våra rättigheter.
Frida Rajković, Marketing Automation Specialist
Person
Jämställdhet för mig är att vi alla ska kunna göra det man är intresserad av och bra på. Är man bra på något så är man det, oavsett könsroll. Och ibland behövs det mod, för att våga göra det man önskar.
Alicia Björklund, Product Engineer
Person
För mig betyder jämställdhet att vi jobbar mot att nå ett samhälle där både killar och tjejer ska ha samma möjligheter, rättigheter och värde vare sig det är i hemmet eller på arbetsplatsen.
Johanna Andersson, Receptionist
Person
Lika rättigheter för alla individer oavsett bakgrund och förutsättningar och att det ska gälla alla områden i livet, exempelvis hemmamiljö, samhället och arbetsplats.
Matilda Lerjebo, Assembly Coordinator
Person
För mig handlar jämställdhet om att skapa ett samhälle där kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och respekt, vilket är grundläggande för en demokratisk och rättvis värld.
Sara Jankulov Westerberg, HR Business Partner
Person
För mig handlar jämställdhet om att alla människor ska ha samma möjlighet och makt att forma samhället och sina egna liv och mötas med respekt. Vi behöver börja med dessa frågor tidigt så att det förhoppningsvis inte krävs samma arbete i framtiden utan att jämställdheten är en självklarhet.
Amanda Haglund, Product Communicator
Person
Jämställdhet för mig är att kvinnor och män har rättvisa förutsättningar i arbetslivet.
Maren Aune, Digital Marketing Specialist
Person
För att stötta jämställdhet och rättvisa på jobbet behöver man förstå vilka privilegier man själv har till skillnad från andra. Det öppnar upp för att driva förändring både på gräsrotsnivå och på en strukturell nivå. Tillsammans kan vi påverka utvecklingen av ett mer rättvist samhälle.
Therese Brede, Social Media Marketing Specialist
Person
Med sociala medier och den "nya" generationen som växer upp nu, är jag säker på att vi kommer att heja fram jämställdhet till en högre nivå än tidigare. Jag röstar för lika lön och lika möjligheter till lika arbete, oavsett kön.
Linda Cedell, Project Sales
Person

Vill du veta mer om vårt arbete med social hållbarhet?

Vi strävar efter att AJ Produkter ska ha en bra företagskultur men också säkerhetsställa att de leverantörer vi arbetar med följer bolagets riktlinjer, samt att vi engagerar oss genom att stötta olika välgörenhetsorganisationer och förbund.

Få nyheter och inspiration direkt till inkorgen

Prenumerera på nyhetsbrevet och få erbjudanden och tips kring hur du kan förbättra arbetsmiljön för dig och dina medarbetare. Det är helt gratis och du kan enkelt avsluta prenumerationen när som helst.