Internationella kvinnodagen – vad betyder jämställdhet för oss på AJ Produkter?

Internationella kvinnodagen – vad betyder jämställdhet för oss på AJ Produkter?

Vi på AJ Produkter jobbar aktivt för att vara en arbetsplats där alla ges samma möjligheter att växa. Därför vill vi självklart uppmärksamma Internationella kvinnodagen och berätta om vårt jämställdhetsarbete.
Person

Helena Christensen, CHRO på AJ Produkter.

Hur är jämställdheten på AJ Produkter?
–  Vi arbetar aktivt med frågan och det arbetet sträcker sig förbi en policy och det lagstadgade arbetet med aktiva åtgärder. För oss är det en självklarhet att AJ ska vara en öppen, inkluderande och jämställd arbetsplats. Och jämställdhet berör inte enbart kön. I det arbetet måste vi även ta hänsyn till övriga diskrimineringsgrunder så som etnisk tillhörighet, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, trosuppfattning, ålder och funktionsförmåga.

Att omfamna jämställdhet handlar om att sträva efter en värld där alla människor har samma rättigheter och möjligheter. Det handlar om att arbeta för att eliminera ojämlikheter och diskriminering. Det handlar om att ge kvinnor, män och personer som identifierar sig som icke-binära samma möjlighet att göra sin röst hörd och resurser så att de kan uppnå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling.

Man får inte vila i det arbetet. Det handlar om att bygga och förvalta en öppen kultur och att hjälpa organisationen med rätt verktyg. När en ny chef börjar på AJ ingår utbildning i Inkluderande ledarskap i introduktionsprogrammet. För oss handlar det om att direkt vara tydliga med våra förväntningar på dig som ledare och att inkludering är en förutsättning och en möjlighet! Under 2023 kommer vi att rulla ut ett utbildningsprogram i form av en fördjupning för alla chefer. Det börjar hos ledarna och första steget är att bli medveten om vilka ojämlikheter och diskriminering som finns i samhället.

Något annat som är särskilt viktigt?
– Vi vill hjälpa våra medarbetare att kombinera arbete och familjeliv – och uppmuntrar särskilt ett jämnt uttag av föräldraledighet och VAB-dagar. För ju fler pappor som tar sin del av ansvaret, desto lättare blir det för kvinnor att konkurrera om jobben på lika villkor. På sikt leder det förhoppningsvis till en kultur i samhället där frågan om kön inte ens är aktuell.

Behövs Internationella kvinnodagen? 
– Absolut! Den är en påminnelse om hur människor i tidigare generationer har kämpat för sådant som vi nu tar för givet, som att få rösta och att kunna få en anställning. Vi får inte glömma de uppoffringarna, för vi är inte framme ännu. Genom att belysa frågan och andra frågor som berör inkludering kan vi stötta och uppmuntra individer att bryta normer och följa sina drömmar och då kan vi tillsammans skapa en mer jämställd värld.

Vad betyder jämställdhet för dig?

 

Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person

Vill du veta mer om vårt arbete med social hållbarhet?

Vi strävar efter att AJ Produkter ska ha en bra företagskultur men också säkerhetsställa att de leverantörer vi arbetar med följer bolagets riktlinjer, samt att vi engagerar oss genom att stötta olika välgörenhetsorganisationer och förbund.

Få nyheter och inspiration direkt till inkorgen

Prenumerera på nyhetsbrevet och få erbjudanden och tips kring hur du kan förbättra arbetsmiljön för dig och dina medarbetare. Det är helt gratis och du kan enkelt avsluta prenumerationen när som helst. 
Vänta...
*När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så godkänner du vår integritetspolicy.