Så blir det lätt att göra rätt i källsorteringen

Så blir det lätt att göra rätt i källsorteringen

Att källsortera avfallet är en effektiv åtgärd som är lätt både att införa och vidareutveckla. Med tydlig märkning och många olika fraktioner blir det därtill lätt för medarbetarna att göra rätt. Här får du tips på vad du kan göra för att förbättra källsorteringen på din arbetsplats.

Spara både energi och naturresurser

Alla tjänar på källsortering. Inte nog med att batterier och annat hälsofarligt avfall kan tas om hand på ett säkert sätt, källsorteringen bidrar även till miljövinster i tillverkningsledet. För det är ju både mer energi- och resurssnålt att skapa nytt papper av återvunnet material än att först bränna upp gammalt papper och sedan fälla en massa träd för att ha som råmaterial i det nya pappret.

Börja med att sortera ut det farligaste

Så hur gör man då för att komma igång? Ett tips är att börja med det som gör mest skada: det miljö- och hälsofarliga avfallet. En del produkter innehåller ämnen som är giftiga, explosiva eller brandfarliga, och följaktligen skadliga för människor och miljö. Uttjänta batterier, lågenergilampor, lysrör, datorer och annat elavfall är exempel på avfall som bör skiljas ut och lämnas till återvinningscentralen i din kommun. Placera det farliga avfallet i lämpliga behållare i väntan på avfärd/hämtning.

Gör det enkelt vid arbetsplatsen

Ju mer vi sorterar desto bättre för miljön. Så underlätta gärna för dina medarbetare genom att placera ut återvinningskärl på bekvämt avstånd från arbetsplatserna. I kontorsmiljöer är det en god idé att ha behållare för pappersavfall under skrivborden och i skrivarrummet. I verkstaden och på lagret placeras miljöstationer strategiskt nära de platser där spillmaterial uppstår. Och vad gäller antalet behållare lyder tumregeln: hellre för många än för få – för då ökar sannolikheten att var sak hamnar på rätt plats.

Se hela vår serie FAHRENHEIT här
Se allt inom källsortering här

Gör det tydligt i lunchrummet

Källsortering har en given plats i lunchrummet. Att skilja ut förpackningar av plast, glas och metall från övriga sopor gör stor nytta –liksom att låta matavfallet bli till biogas. Med tydliga dekaler eller behållare med olika färg på locken blir sorteringen lättöverskådlig. Och används ett källsorteringsskåp med flera behållare i ett blir sopsorteringen inte ens svårare än det tidigare varit att slänga allt i samma kärl.

Lägg restavfallet i ett klassiskt sopkärl

Restavfallet som ska gå till förbränning – det som förr kallades sopor – läggs med fördel i ett klassiskt sopkärl som är smidigt både att tömma och rengöra. Kärlen finns i flera olika storlekar, men gemensamt för dem alla är att de är tillverkade av slagtålig och UV-beständig HD-polyeten och att de har stora hjul som gör det lätt att hantera och förflytta dem.

TIPS! Paket med fyra avfallsbehållare

Prisvärt set med fyra olikfärgade 60-liters avfallsbehållare med lock och två vagnar med plats för två behållare per vagn.
• Praktisk mobil lösning på hjul
• Lock med grepphandtag för enkel öppning och tömning
• Vagnarna har lättrullande hjul och kan kopplas samman med varandra

Visa produkten

Använd tippcontainers till grovavfallet

Vad gäller källsortering modell större – av grövre material eller för uppsamling av alla olika avfallstyper som sorterats på arbetsplatsen – är tippcontainrar ett utmärkt val. Dessa robusta containrar finns i olika storlekar, från 150 till 3 000 liters volym, som alla konstruerats för tuffa tag och användning tillsammans med gaffeltruck. Komplettera med lock, dekaler och andra funktionella tillbehör som gör det lätt att göra rätt, även med det grövsta avfallet.

Fyra tips för att komma igång med källsorteringen:

1. Börja med det farliga – Rensa ut batterier, glödlampor, elavfall, etc. från de övriga soporna.
2. Gör det tydligt – Använd källsorteringsdekaler eller behållare i olika färger för olika typer av avfall.
3. Flera sopkärl i ett – Välj ett skåp med flera behållare för avfall om plats finnes. På så sätt blir det lika enkelt att sortera som det tidigare var att slänga allt i samma kärl – plus att det ser bra ut!
4. Ha flera miljöstationer – Se till att medarbetarna alltid har en miljöstation lätt åtkomlig, både nära den egna arbetsplatsen och i personal- och lunchrummet.

Frågor om produkter för källsortering? Kontakta oss!