Att källsortera ska vara enkelt

Källsortering och återvinning ska vara enkelt

Att källsortera arbetsplatsens skräp är ett effektivt sätt att göra en insats för miljön. Anpassade källsorteringskärl med tydlig märkning gör att det dessutom blir enkelt att utföra. Papper, matavfall och miljöfarligt avfall hamnar på rätt plats och kan oftast återvinnas. Här får du tips på vad du kan göra för att förbättra källsorteringen på din arbetsplats.
En kvinna källsorterar frukt, tidning och pet-flaska

Identifiera behoven av avfallssortering

Återvinning av förbrukat material är bra för miljön och sparar på jordens naturresurser. Tomma förpackningar, tidningar och elavfall kan källsorteras för återvinning. Genom att ge rätt förutsättningar på arbetsplatsen går sopsorteringen av bara farten. Källsortering ska vara enkelt och en naturlig del av de dagliga rutinerna.

Det första du behöver göra är att uppskatta mängden avfall i din verksamhet och vad som behöver separeras. På så sätt blir det enklare att lägga upp en plan för effektiv källsortering.

Det kanske behövs olika typer av insamlingskärl och sopkärl utplacerade på flera platser. Ofta utförs skiftande typer av aktiviteter i lokalerna och det medför också att både mängd och typ av avfall varierar mellan olika avdelningar.Behöver du tips för ett grönare kontor?

Olika typer av återvinningsbart avfall

Farligt avfall är till exempel spillolja, impregnerat trä, lösningsmedel och olika färg- och kemikalierester.

Elavfall är enkelt förklarat alla produkter med sladd eller batteri. Elektronik, lysrör och batterier hör också hit.

Tidningar kan återvinnas till nytt papper. Gäller även broschyrer, kontorspapper och liknande.

Förpackningar av papper, kartong och wellpapp.

Plastförpackningar som plastburkar, plasttuber, plastflaskor och frigolit.

Glasförpackningar som glasflaskor och glasburkar. De ska oftast delas upp mellan färgat och ofärgat.

Metallförpackningar som är vanligt förkommande är aluminiumfolie, aluminiumformar, konservburkar, kapsyler och lock.

Matavfall är helt enkelt matrester som ska samlas in och kan till exempel bli biogas och biogödsel.

Grovavfall är större föremål som inte är förpackningar.

Brännbart avfall är det vi i dagligt tal kallar för hushållssopor. Där hamnar det som inte kan återvinnas.
Ett lunchrum där en medarbetare sorterar för återvinning i källsorteringsskåpet

Val av insamlingskärl

Beroende på typ av verksamhet och i vilken del av lokalerna källsorteringen ska ske passar olika typer av insamlingskärl. Hur många som vistas i lokalerna och mängden avfall spelar också in.

Lunchrummet: För en större matsal är källsorteringsskåp med öppningar för sortering ett både snyggt och praktiskt val. Placera flera skåp bredvid varandra för de olika typer av avfall som ska sorteras. Källsorteringsskåp med lådor och plastbackar på höjden är ett utmärkt platsbesparande alternativ för den mindre matsalen. En kompostbehållare där matrester samlas i en kompostsäck tar vara på matsvinn som kan bli biogas.

Kontoret: Här kan det behövas en batterilåda för förbrukade batterier från datormus och tangentbord. För pappersåtervinning kan en enkel plastback räcka, men om pappersanvändningen är större kan en avfallsbehållare med hjul vara en bättre lösning. Avfallsbehållare med olikfärgade vipplock kan passa bra i kontorspentryt för insamling av bland annat PET-flaskor och aluminiumburkar.

Lagret: Tippcontainrar är perfekta för effektiv källsortering av emballage som kartong, krympplast samt plast- och metallband. Tippcontainrar är anpassade för användning tillsammans med gaffeltruck och tål tuff hantering. Satsa på tippcontainrar i olika färger för att underlätta avfallssorteringen och välj gärna en modell med automatisk tippning och tömning.

Förskolan: Gör det lätt för barnen att sopsortera genom att välja låga, färgkodade källsorteringskärl.

Enkel källsortering med tydlig märkning

När avfallskärlen väl är på plats gäller det att markera dem så att det inte råder någon tvekan om vad det är som ska stoppas i. Kärl i olika färger ger tydliga signaler om att det är källsortering som gäller. En annan variant är självhäftande bilddekaler som smidigt kan klistras fast på avfallskärl eller sorteringsskåp. Du kan också göra egna etiketter med hjälp av en märkningsmaskin.

Placera källsorteringen synligt och lättåtkomligt. Det gör det lättare för alla att sortera rätt så att det som skulle blivit sopor i stället kan återvinnas och blir till något nytt.
Tjej återvinner lunchförpackning i insamlingsskåp med lock

Tömning och rengöring

Regelbunden tömning av återvinningskärlen är en självklarhet och det ska var lika enkelt att tömma som att fylla på. Fyllda soptunnor och sopsäckar gör ingen glad och förhindrar källsorteringen trots goda ambitioner. Det kan snart kännas ofräscht om det exempelvis gäller behållare med matavfall. Sätt upp rutiner för tömning och rengöring av återvinningskärlen.

Välj avfallsbehållare med hjul som gör det lättare att förflytta dem när det är dags för tömning. Det gör avfallshanteringen effektivare och spar på kroppen. För sorteringsskåp finns säckhållare med hjul eller vanliga soptunnor med hjul och handtag.

I de mindre källsorteringsskåpen finns oftast plastbackar med handtag eller avfallshinkar som underlättar avfallstömningen. Ett annat alternativ är att välja små källsorteringsbehållare med hjulförsedda vagnar.

Allt som sorterats måste sedan fraktas till rätt plats för återvinning. Om du är osäker på exakt vad som gäller där du bor kan du kontakta din kommun för mer information om återvinning och avfallshantering.

Återvinning är en enkel insats för miljön

Med ett bra system för källsortering är chansen större att det mesta hamnar rätt. Det är extra viktigt att kemikalier och farligt avfall hanteras på rätt sätt. Ju mer vi återvinner desto mindre tär vi på jordens resurser och skadliga ämnen stoppas från att komma ut i naturen. Vi kan alla hjälpa till att skapa en bättre miljö.

Om du behöver mer information om våra produkter är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna!Få nyheter och inspiration direkt till inkorgen

Prenumerera på nyhetsbrevet och få erbjudanden och tips kring hur du kan förbättra arbetsmiljön för dig och dina medarbetare. Det är helt gratis och du kan enkelt avsluta prenumerationen när som helst. 
Vänta...
*När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så godkänner du vår integritetspolicy.