NPF, Klassrum

NPF-anpassad inredning för skola

Med insikt i hur olika studiemiljöer passar olika barn arbetar vi på AJ Produkter aktivt med att skapa NPF-anpassad inredning för skolor. Fokus ligger inte bara på att hjälpa de med NPF-diagnos, utan också på att göra skolans miljöer bättre och mer inkluderande för alla elever. 

Med NPF i åtanke 

I samarbete med Riksförbundet Attention utbildar vi vår personal inom NPF med mål att öka kunskapen kring ämnet och kunna utforma bättre anpassade läromiljöer. Vissa barn hänger med i lektionerna lättare om de får röra på sig medan andra trivs bäst i tysta studiemiljöer. Anpassar vi skolmiljön till eleverna med NPF skapar vi samtidigt en bättre miljö för alla. 

Vad är NPF?

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) är ett samlingsnamn för adhd, add, olika autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom och språkstörningar så som dyslexi. Det handlar om hjärnans sätt att hantera information och bearbeta sinnesintryck, och påverkar inte individens intelligens. Personer med NPF har ofta svårigheter med uppmärksamhet, impulsivitet och att tolka sociala koder. Å andra sidan inkluderar NPF en rad styrkor och talanger, så som detaljseende och hög kreativitet.

Tips på hur du inreder för NPF!

 • Reducera ljudet
  Använd ljudabsorbenter för att dämpa buller och samtalsljud, både i och utanför klassrummet. Hörselkåpor är utmärkta hjälpmedel när eleven behöver sålla bort ljud helt för att kunna fokusera under lektionerna.
 • Sätt upp arbetsplatser för enskilt arbete
  En del elever behöver sitta för sig själva då det hjälper dem att orka med lektionen. Enskilda och avskärmade bord minimerar distraktioner från övriga klassen och skapar en trygg studiemiljö.
 • Investera i sensoriska hjälpmedel
  Stressleksaker, balansbrädor, fotgunga och mycket mer. Det är produkter som hjälper barnen att få utlopp för sin energi utan att det stör andra.
 • Ta in fler mjuka möbler
  En del barn med NPF kan fokusera bättre från andra platser än vid elevbordet, t.ex. i en skön fåtölj eller sittsäck. Soffor och mjuka material i klassrummet är också bra för att minska ljudnivån.

Läs fler inredningstips

Vi hjälper dig att NPF-anpassa skolan! 

AJ Produkter har ett dedikerat team av inredningsexperter för skola och offentlig förvaltning som gärna står till tjänst. Söker du inspiration eller vill ha hjälp med ett projekt för att NPF-säkra dina skolmiljöer? Skicka ett mejl eller ring oss på 035-180 997.

Mejla oss